برگزاري اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

برگزاري اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95

30 1 1395

با نام و ياد خدا و تلاوت كلام الله مجيد، اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده درسال1395 در روز دوشنبه مورخ 23/1/95 از ساعت 13الي 15 در سالن شورا با حضور معاون محترم علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه هاي آموزشي فارماكولوژي، اخلاق پزشكي، روانشناسي باليني، آناتومي، فيزيولوژي، بيوشيمي باليني، فيزيك پزشكي، مهندسي پزشكي، آموزش پزشكي و ميكروب شناسي برگزار شد. اولين موضوع، درخواست گروه ايمونولوژي مبني بر تغيير موقعيت و افزودن استادان راهنما و مشاور براي پايان نامه دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گروه بود كه مطرح و با آن موافقت گرديد. سپس2 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان گروه هاي روانشناسي (1 فقره مقطع كارشناسي ارشد) و فارماكولوژي (يك فقره دكتري تخصصي) مطرح و با برگزاري آنها بعد از انجام اصلاحات ضروري موافقت گرديد. در ادامه، تعداد 5 فقره پروپوزال از گروه هاي آموزش پزشكي (1فقره دكتري تخصصي طرح مجدد)، روانشناسي باليني (1 فقره كارشناسي ارشدطرح مجدد)، بيوشيمي باليني (1 فقره دكتري تخصصي)، فيزيك پزشكي (1 فقره كارشناسي ارشد) و مهندسي پزشكي (1 فقره دكتري تخصصي) توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شوراپس از بحث و بررسي، تصميمات لازم در مورد آنها اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15با ذكر صلوات خاتمه يافت.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0