هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

16 مرداد 1390

هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

تمديدمجدد زمان ثبت نمرات(مهم)

9 مرداد 1390

تمديدمجدد زمان ثبت نمرات(مهم)

تمديد زمان ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89(خيلي مهم )

8 مرداد 1390

تمديد زمان ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89(خيلي مهم )

ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

13 تیر 1390

ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

تمديد زمان ثبت نمرات نيمسال دوم 90-89در سايت

11 تیر 1390

تمديد زمان ثبت نمرات نيمسال دوم 90-89در سايت

پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

31 خرداد 1390

پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

آخرين مهلت ثبت نهايي نمرات نيمسال اول90-89

28 خرداد 1390

آخرين مهلت ثبت نهايي نمرات نيمسال اول90-89

چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي

21 خرداد 1390

چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي

جشن معارفه دانشجويان Ph.Dجديدالورود

1 اردیبهشت 1

جشن معارفه دانشجويان Ph.Dجديدالورود

سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

1 اردیبهشت 1

سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

21 اردیبهشت 1390

دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

حق التدريس اساتيد در نيمسال دوم90-89

21 اردیبهشت 1390

حق التدريس اساتيد در نيمسال دوم90-89

تمديد زمان ثبت نمرات در سايت (خيلي مهم)

11 اردیبهشت 1390

تمديد زمان ثبت نمرات در سايت (خيلي مهم)

اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

6 اردیبهشت 1390

اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

تمديد زمان ثبت نمرات در سايت (مهم)

29 فروردین 1390

تمديد زمان ثبت نمرات در سايت (مهم)

بيست و يكمين و آخرين جلسه شورا در سال 89

25 اسفند 1389

بيست و يكمين و آخرين جلسه شورا در سال 89

آخرين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي

15 اسفند 1389

آخرين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي

تمديد زمان انتخاب واحد

20 بهمن 1389

تمديد زمان انتخاب واحد

ثبت نمرات نيمسال اول 90-89(مهم)

16 بهمن 1389

ثبت نمرات نيمسال اول 90-89(مهم)

هيجدهمين جلسه شورا ي تحصيلات تكميلي

16 بهمن 1389

هيجدهمين جلسه شورا ي تحصيلات تكميلي

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم 90-89

16 بهمن 1389

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم 90-89

زمان انتخاب واحد نيمسال دوم 90-89

2 بهمن 1389

زمان انتخاب واحد نيمسال دوم 90-89

زمان ثبت نمرات نيمسال اول90 -89

29 دی 1389

زمان ثبت نمرات نيمسال اول90 -89

پايان نيمسال اول 90-89(مهم)

21 دی 1389

پايان نيمسال اول 90-89(مهم)

حق التدريس اساتيد در نيمسال اول 90-89

29 آذر 1389

حق التدريس اساتيد در نيمسال اول 90-89

شوراي تحصيلات تكميلي

23 آذر 1389

شوراي تحصيلات تكميلي

ثبت نمرات

9 آذر 1389

ثبت نمرات

زمان ورود نمرات دانشجويان ارشد ودكتراي علو م پايه پزشكي توسط اساتيد

6 تیر 1389

زمان ورود نمرات دانشجويان ارشد ودكتراي علو م پايه پزشكي توسط اساتيد

زمان حذف اضطراري دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

29 فروردین 1389

زمان حذف اضطراري دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

اتمام زمان ثبت نمرات دانشجويان كارشناسي ارشد ودكترا

29 فروردین 1389

اتمام زمان ثبت نمرات دانشجويان كارشناسي ارشد ودكترا

تمديد زمان ثبت نمراتنيمسال اول سال تحصيلي 89-88

12 اسفند 1388

تمديد زمان ثبت نمراتنيمسال اول سال تحصيلي 89-88

زمان ثبت نام نبسال دوم سال تحصيلي 89-88دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتراي علوم پايه پزشكي

13 دی 1388

زمان ثبت نام نبسال دوم سال تحصيلي 89-88دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتراي علوم پايه پزشكي

حذف اضطراري

11 آذر 1388

حذف اضطراري

انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد وپي اچ دي

1 شهریور 1388

انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد وپي اچ دي

اعلام IMPACT FACTUR مقالات

12 شهریور 1385

اعلام IMPACT FACTUR مقالات

تعداد آیتم ها در هر صفحه