تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

17 مرداد 1391

تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

17 مرداد 1391

چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

قابل توجه گروههاي آموزشي واساتيد محترم در خصوص مهلت ثبت نمرات (فوري و مهم )

4 مرداد 1391

قابل توجه گروههاي آموزشي واساتيد محترم در خصوص مهلت ثبت نمرات (فوري و مهم )

سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

3 مرداد 1391

سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

28 تیر 1391

دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

يازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

24 تیر 1391

يازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

تمديد زمان ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90(مهم )

21 تیر 1391

تمديد زمان ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90(مهم )

دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

17 تیر 1391

دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

7 تیر 1391

نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

سلام بر مبعث فصل شكفتن گل سر سبد بوستان رسالت

28 خرداد 1391

سلام بر مبعث فصل شكفتن گل سر سبد بوستان رسالت

مراسم تقدير از دانشجويان برتر دكترا و كارشناسي ارشد

28 خرداد 1391

مراسم تقدير از دانشجويان برتر دكترا و كارشناسي ارشد

هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

28 خرداد 1391

هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

جشن دانشجويان برتر

16 خرداد 1391

جشن دانشجويان برتر

هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

16 خرداد 1391

هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

6 خرداد 1391

ششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

27 اردیبهشت 1391

پنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

قابل توجه اساتيد محترم (مهم و فوري)

26 اردیبهشت 1391

قابل توجه اساتيد محترم (مهم و فوري)

چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

23 اردیبهشت 1391

چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

10 اردیبهشت 1391

سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

2 اردیبهشت 1391

دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

23 فروردین 1391

اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1391

تبريك سال 1391

27 اسفند 1390

تبريك سال 1391

بيست و دومين و آخرين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

27 اسفند 1390

بيست و دومين و آخرين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

بيست و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

6 اسفند 1390

بيست و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

30 بهمن 1390

بيستمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

نوزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

25 بهمن 1390

نوزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

قابل توجه پذيرفته شدگان دوره دكتراي علوم پايه سال تحصيلي 91-90

19 بهمن 1390

قابل توجه پذيرفته شدگان دوره دكتراي علوم پايه سال تحصيلي 91-90

بهمني ديگر از راه رسيد و با خود بوي انقلاب و امام را به ارمغان آورد

11 بهمن 1390

بهمني ديگر از راه رسيد و با خود بوي انقلاب و امام را به ارمغان آورد

قابل توجه دانشجويان (مهم )

11 بهمن 1390

قابل توجه دانشجويان (مهم )

قابل توجه اساتيد محترم(مهم )

11 بهمن 1390

قابل توجه اساتيد محترم(مهم )

هيجدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

1 بهمن 1390

هيجدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

هفدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

26 دی 1390

هفدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90

20 دی 1390

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90

پانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

28 آذر 1390

پانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

تسليت تاسوعا و عاشوراي حسيني

16 آذر 1390

تسليت تاسوعا و عاشوراي حسيني

قابل توجه دانشجويان Ph.Dو كارشناسي ارشد

13 آذر 1390

قابل توجه دانشجويان Ph.Dو كارشناسي ارشد

چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

12 آذر 1390

چهاردهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

برگزاري جشن دانشجويان كارشناسي ارشد جديدالورود

6 آذر 1390

برگزاري جشن دانشجويان كارشناسي ارشد جديدالورود

قابل توجه دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد سال تحصيلي 91-90

5 آذر 1390

قابل توجه دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد سال تحصيلي 91-90

سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

28 آبان 1390

سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

18 آبان 1390

دوازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

يازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

3 آبان 1390

يازدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

آمار دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 91-90

27 مهر 1390

آمار دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 91-90

دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

23 مهر 1390

دهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

جناب آقاي دكتر دهپور

13 مهر 1390

جناب آقاي دكتر دهپور

جناب آقاي دكترمحمد رضا آي

13 مهر 1390

جناب آقاي دكترمحمد رضا آي

هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

3 مهر 1390

هشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

3 مهر 1390

نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي در سال 1390

تبت نمرات نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 90-89(خيلي مهم )

13 شهریور 1390

تبت نمرات نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 90-89(خيلي مهم )

تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

5 شهریور 1390

تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تعداد آیتم ها در هر صفحه