"برگزاري چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

13 اردیبهشت 1394

"برگزاري چهارمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 31/01/94 و 07/02/94

30 فروردین 1394

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 31/01/94 و 07/02/94

"برگزاري دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

26 فروردین 1394

"برگزاري دومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه فروردين ماه سال 1394

25 فروردین 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه فروردين ماه سال 1394

"برگزاري اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

22 فروردین 1394

"برگزاري اولين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

تبريك عيد نوروز 1394

26 اسفند 1393

تبريك عيد نوروز 1394

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه اسفند ماه سال 1393

5 اسفند 1393

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه اسفند ماه سال 1393

پنجمين جلسه كميته ايمني زيستي دانشكده پزشكي برگزارشد.

28 بهمن 1393

پنجمين جلسه كميته ايمني زيستي دانشكده پزشكي برگزارشد.

برگزاري سي و هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي

25 بهمن 1393

برگزاري سي و هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي

آخرين مهلت براي دريافت هزينه هاي پايان نامه ها در سال جاري

14 بهمن 1393

آخرين مهلت براي دريافت هزينه هاي پايان نامه ها در سال جاري

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 20/11/93 و 27/11/93

12 بهمن 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 20/11/93 و 27/11/93

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 6/11/93"

12 بهمن 1393

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 6/11/93"

هزينه‌هاي پرداخت شده پايان نامه‌ها در بهمن ماه سال 1393

12 بهمن 1393

هزينه‌هاي پرداخت شده پايان نامه‌ها در بهمن ماه سال 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 06/11/93

5 بهمن 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 06/11/93

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 22/10/93"

5 بهمن 1393

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 22/10/93"

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 93/10/22

21 دی 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 93/10/22

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 15/10/93"

17 دی 1393

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 15/10/93"

جلسه كميته ايمني زيستي دانشكده پزشكي برگزار شد.

17 دی 1393

جلسه كميته ايمني زيستي دانشكده پزشكي برگزار شد.

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 8/10/93"

10 دی 1393

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 8/10/93"

هزينه‌هاي پرداخت شده پايان نامه‌ها در دي ماه سال 1393

10 دی 1393

هزينه‌هاي پرداخت شده پايان نامه‌ها در دي ماه سال 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 08/10/93

7 دی 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 08/10/93

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 24/09/93 و 01/10/93

17 آذر 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 24/09/93 و 01/10/93

نوبت طرح پروپوزال هاي دانشجويان در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "به روز" شد.

16 آذر 1393

نوبت طرح پروپوزال هاي دانشجويان در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده "به روز" شد.

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 10/9/93"

12 آذر 1393

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 10/9/93"

هزينه‌هاي پرداخت شده پايان نامه‌ها در آذر سال 1393

5 آذر 1393

هزينه‌هاي پرداخت شده پايان نامه‌ها در آذر سال 1393

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 3/9/93"

5 آذر 1393

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 3/9/93"

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 19/8/93

19 آبان 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 19/8/93

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز يكشنبه 11/8/ 93"

18 آبان 1393

"برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز يكشنبه 11/8/ 93"

هزينه‌هاي پرداخت شده پايان نامه‌ها در آبان ماه سال 1393

10 آبان 1393

هزينه‌هاي پرداخت شده پايان نامه‌ها در آبان ماه سال 1393

"بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده برگزار شد."

10 آبان 1393

"بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده برگزار شد."

بيست و سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

23 مهر 1393

بيست و سومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 20/07/93، 28/07/93

20 مهر 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 20/07/93، 28/07/93

پرداخت هزينه پايان نامه در مهر ماه سال 1393

12 مهر 1393

پرداخت هزينه پايان نامه در مهر ماه سال 1393

"برگزاري جلسه كميته ايمني زيستي دانشكده"

9 مهر 1393

"برگزاري جلسه كميته ايمني زيستي دانشكده"

برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

9 مهر 1393

برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

اولويت بندي پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 07/07/93 14/07/93

7 مهر 1393

اولويت بندي پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 07/07/93 14/07/93

نوزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

18 شهریور 1393

نوزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

هجدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

12 شهریور 1393

هجدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 17/06/93 و 24/06/93

11 شهریور 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 17/06/93 و 24/06/93

شانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده درروز دوشنبه مورخ 27/5/93 برگزار شد

1 شهریور 1393

شانزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده درروز دوشنبه مورخ 27/5/93 برگزار شد

اولويت بندي پروپوزال هاي قابل طرح در شوراي 27/5/93

27 مرداد 1393

اولويت بندي پروپوزال هاي قابل طرح در شوراي 27/5/93

انّا لله و انّا اليه راجعون

26 مرداد 1393

انّا لله و انّا اليه راجعون

"جلسه مورخ 13/5/93 شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

20 مرداد 1393

"جلسه مورخ 13/5/93 شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده"

"تدوين شيوه نامه ارزشيابي دوره هاي تحصيلات تكميلي"

20 مرداد 1393

"تدوين شيوه نامه ارزشيابي دوره هاي تحصيلات تكميلي"

اولويت بندي پروپوزال هاي قابل طرح در شوراي 20/5/93

19 مرداد 1393

اولويت بندي پروپوزال هاي قابل طرح در شوراي 20/5/93

اولويت بندي پروپوزال هاي قابل طرح در شوراي مورخ 13/5/93

12 مرداد 1393

اولويت بندي پروپوزال هاي قابل طرح در شوراي مورخ 13/5/93

عيد سعيد فطر مبارك

6 مرداد 1393

عيد سعيد فطر مبارك

سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده درسال جاري برگزار شد

4 مرداد 1393

سيزدهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده درسال جاري برگزار شد

اولويت بندي پروپوزال هاي قابل طرح در شوراي 31 تير ماه 1393

30 تیر 1393

اولويت بندي پروپوزال هاي قابل طرح در شوراي 31 تير ماه 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در شوراي 24/4/93

23 تیر 1393

پروپوزال هاي قابل طرح در شوراي 24/4/93

تعداد آیتم ها در هر صفحه