معاون
 آموزشی تحصیلات تکمیلی علوم پایه

دكتر ایرج راگردی کاشانی

پست الکترونیکی: ragerdi@tums.ac.ir
تلفـــــن: 88989485
دورنگار: 88989485

ارسال ایمیل به معاونت

نشانی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه دوم -اتاق 315-کد پستی :1417613151

لازم به ذكر است معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه علاوه بر روزهاي معمول هفته كه پاسخگو مي‌باشد،در رابطه با طرح تكريم ارباب رجوع ؛دانشجويان و مراجعين محترم ميتوانند در صورت بروز مشكل در حيطه كار اين معاونت  روز هاي چهارشنبه ساعت 12-10 پس از هماهنگي با دفتر معاونت به معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه(طبقه دوم اتاق 315)مراجعه نمايند.  

18 آذر 1398
برگزاری بیست و پنجمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 18 آذر 98
11 آذر 1398
برگزاری بیست و چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 11 آذر 98
27 آبان 1398
برگزاری بیست و سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 27 آبان 98
20 آبان 1398
برگزاری بیست و دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 20 آبان 98
13 آبان 1398
برگزاری بیست و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 13 آبان 98
29 مهر 1398
برگزاری بیستمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و نهم مهر ماه 98
22 مهر 1398
برگزاری نوزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و دوم مهر 98
15 مهر 1398
برگزاری هجدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم مهر 98
1 مهر 1398
برگزاری هفدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه یکم مهر 98
25 شهریور 1398
برگزاری شانزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 25 شهریور 98
آرشیو اخبار و مقالات