معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی
دکتر علی لباف
تخصص: طب اورژانس
رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی : alabaf@tums.ac.ir
ساعات ملاقات با مراجعین با هماهنگی قبلی (مسئول دفتر : خانم منصوری)
تلفن : 64053351

حذف
ویرایشگر متن