رسالت و اهداف

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دانشکده پزشکی به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی در تاریخ پیشرفت علوم در کشورمان ایران نقش به سزایی داشته است که فارغ التحصیلان آن در جای جای مملکت ما مشغول خدمت می باشند در این میان آموزش تخصصی و فوق تخصصی به عنوان تربیت پزشکی در سطح بالای علمی مورد توجه بسیاری می باشد . این دانشکده در حال حاضر دارای28 گروه تخصصی و  1675 دستیار تخصصی و404 دستیار فوق تخصصی و فلوشیپ می باشد .
رسالت این معاونت برنامه ریزی جهت ارتقاء علمی پژوهشی و فرهنگی ممتاز ترین پزشکان کشور می باشد
آرزو و رسالت ما تعالی علمی و عملی بزرگترین سرمایه های پزشکی کشور در دوره آموزش تخصصی و فوق تخصصی می باشد .