واحد آزمون

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


مدیر اجرایی واحد آزمون معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر مهراد عقیلی
رتبه: استادیار - طب اورژانس

مسئول آزمون های تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی 

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر جواد سید حسینی
رتبه: دانشیار- طب اورژانس

کارشناس واحدآزمون معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سالاری
رتبه: کارشناس
روزهای کاری در دانشکده پزشکی : همه روزه
شماره تماس معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی : 64432596