واحد ارزشیابی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر واحد ارزشیابی و اعتبار بخشی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی


نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی
رتبه: دانشیار - طب اورژانس
شماره تماس معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی : 64432598

کارشناس واحد ارزشیابی و اعتبار بخشی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم شبانی
رتبه: کارشناس
روزهای کاری در دانشکده پزشکی : همه روزه
شماره تماس معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی : 64432598

 
لیست فعالیت های انجام شده توسط واحد ارزشیابی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی از سال 1392 تاکنون.
  1. پروژه ارزشیابی درونی بر مبنای استاندارد(کوریکولوم های آموزشی):
  در راستای عملی شدن ارزشیابی برنامه های آموزشی و پس از تصویب شیوه ارزشیابی درونی در دانشگاه، حوزه ارزشیابی در معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی از سال 1392  سازماندهی شد و با ابلاغ شیوه نامه ارزشیابی درونی به گروههای آموزشی بالینی، کمیته ارزشیابی در هریک از گروههای آموزشی تشکیل و نماینده گروه معین گردید. سپس نشست هایی با حضور مدیران گروه ها، معاونین آموزشی، اعضای هیات علمی و دستیاران ارشد برگزار و نخستین ارزشیابی مبتنی بر استاندارد (کوریکولوم مصوب)  با استفاده از فرم هایQuick review  در آبان ماه 1393 انجام گردید. در مرحله بعد، نظرات مکتوب گروه های آموزشی در کمیته ارزشیابی دانشکده پزشکی بازنگری و جهت بازبینی مجدد به گروه ها ارجاع داده شد. سپس در راستای تعیین پلان عملیاتی و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات و نواقص برنامه ها از گروههای مربوطه درخواست شد پلان عملیاتی خود را با ذکر برنامه زمان بندی و مسئول رفع نقیصه اعلام نمایند که در نهایت اولین گزارش ارزشیابی درونی مبتنی بر استاندارد از گروههای آموزشی تخصصی بالینی در پایان سال 95 به دانشگاه اعلام گردید. در فاز دوم پروژه مذکور و از شهریور ماه 96 مجدداً با همکاری گروههای مربوطه ، ارزشیابی دوره قبل مورد بازبینی قرار گرفت و طی جلسات مشورتی که با حدود نیمی از گروههای آموزشی برگزار گردید مجدداً به بررسی نقاط قوت و ضعف گروهها در بخش آموزشی پرداخته شد.
  1. راه اندازی دوره های جدید اعم از  تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ ( 27 رشته فلوشیپی و یک رشته تخصصی )که فرایند آن به شرح ذیل می باشد:
1-ارائه درخواست راه اندازی دوره های مربوطه از طرف گروههای آموزشی
2 - مکاتبه با گروهای درخواست کننده مبنی بر تکمیل فرم های مربوطه و ارائه مدارک و مستندات
3-  بازدید میدانی از بخش های آموزشی مربوطه
4-برگزاری جلسات و بررسی کارشناسی
5-طرح موضوع در شورای آموزشی تخصصی دانشکده پزشکی
6- ارائه گزارش نهائی درخصوص قبول و یا رد درخواست مذکور به معاونت آموزشی دانشگاه و همچنین گروههای متقاضی.
  1. جمع آوری و بایگانی مجوزهای راه اندازی رشته ها و گزارشات هیئت ارزشیابی وزارت خانه و بروز  نمودن فایل های اطلاعاتی درخصوص نتایج ارزشیابی بیرونی وزارت متبوع از گروههای آموزشی بالینی دانشگاه.
  2. بررسی و کنترل نتایج ارزشیابی بیرونی هیئت بورد از گروههای آموزشی (در مقاطع تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ) و پیگیری موارد تذکر و اخطار آموزشی و مداخله جهت رفع نواقص.که بصورت مکاتبه با گروههای مربوطه و درصورت لزوم بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی با مدیریت و معاونین آموزشی گروهها و معاونین آموزشی بیمارستانها انجام می شود و گزارش نهائی به وزارت متبوع اعلام می گردد.
  3. آغاز به کار پروژه اعتبار بخشی گروههای آموزشی بالینی  از بهمن ماه 98 و مکاتبه با گروههای آموزشی درخصوص تشکیل کمیته اعتبار بخشی در گروهها و معرفی اعضاء به دانشکده.