زنان

زنان

31 6 1397

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ارگاه آموزش عملی جهت دستیـاران جدیدالورود (رشته زنان و زایمان) سال جاری از ساعت 8 الی 16 روز یکشنبـه مورخ 1/7/97 لغایت 5/7/97 در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد. برنامه به پیوست ارسال می گردد.
لطفا در صورت امکان دستور اقدام لازم جهت اطلاع رسانی را صادر فرماییـد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0