مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر در دانشكده پزشكي برگزار مي شود

مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر در دانشكده پزشكي برگزار مي شود

6 7 1395

قابل توجه دستياران جديدالورود ودستياران برتر تخصصي مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر در دانشكده پزشكي برگزار مي شود،  زمان: روز يكشنبه مورخ11/7/95- راس ساعت 13 بعداز ظهر مكان: دانشكده پزشكي- تالار ابن سينا

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0