مدارك مورد نياز جهت صدور گزارش فراغت از تحصيل(دستياران تخصصي)

مدارك مورد نياز جهت صدور گزارش فراغت از تحصيل(دستياران تخصصي)

29 6 1394

(قابل توجه متقاضيان فراغت از تحصيل) پس از تحويل كليه مدارك مورد نياز( در ذيل درج گرديده) به كارشناس مربوطه حداقل 15 روز بعد از تحويل مدارك از طريق تلفن از  كارشناس رشته پيگيري نمائيد. لطفاً از مراجعه حضوري خودداري فرمائيد. مدارك مورد نياز جهت صدور گزارش فراغت از تحصيل(دستياران تخصصي)         1)        ارائه پايان‌نامه به معاونت پژوهش         2)        تسويه  حساب طرح يكماهه از طرف معانت سلامت دانشگاه         3)        تاييديه تحصيلي از مقطع قبلي (براي افرادي كه از دانشگاهي غير از دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شده‌اند).         4)        تسويه  حساب از كتابخانه دانشكده پزشكي (سالن شهدا طبقه دوم)         5)        تسويه حساب از بيمارستان محل تحصيل(حسابداري ـ آموزش ـ كتابخانه ـ ....)         6)        تسويه  حساب از ستاد شاهد(براي دستياران شاهد و ايثارگر)         7)        تسويه حساب از امور خوابگاه‌ها(براي كساني‌كه از خوابگاه استفاده نموده‌اند)         8)        فتوكپي شناسنامه(تمامي صفحات)         9)        فتوكپي كارت پايان خدمت(كارت هوشمند)      10)     فتوكپي كارت ملي (پشت و رو)      11)     يك قطعه عكس      12)     اصل كارت دستياري      13)     ضمنا ذكر آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه نيز ضروري است.      14)     تسويه حساب از امور دانشجويي دانشكده پزشكي      15)     كپي كارت دستياري      16)     نامه از امور دانش آموختگان       مدارك مورد نياز جهت صدور گزارش فراغت از تحصيل(دستياران فوق تخصصي)           1)        ارائه پايان‌نامه به معاونت پژوهشي         2)        تسويه  حساب از كتابخانه دانشكده پزشكي (سالن شهدا طبقه دوم)         3)        تسويه حساب از بيمارستان محل تحصيل(حسابداري ـ آموزش ـ كتابخانه ـ ....)         4)        تاييديه تحصيلي از مقطع قبلي(براي افرادي كه از دانشگاهي غير از دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شده‌اند).         5)        فتوكپي شناسنامه         6)        فتوكپي كارت پايان خدمت(كارت هوشمند)         7)        فتوكپي كارت ملي         8)        يك قطعه عكس         9)        ضمنا ذكر آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه نيز ضروري است.      10)     تسويه حساب از امور دانشجويي دانشكده پزشكي     مدارك مورد نياز جهت صدور گزارش فراغت از تحصيل      ( فلوشيپ)         1)        ارائه نامه از مدير محترم گروه آموزشي مبني بر پايان دوره آموزش         2)        تاييديه تحصيلي از مقطع قبلي(براي افرادي كه از دانشگاهي غير از دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شده‌اند).         3)        فتوكپي شناسنامه( تمام صفحات)         4)        فتوكپي كارت پايان خدمت(كارت هوشمند)         5)        فتوكپي كارت ملي (پشت و رو)         6)        ضمنا ذكر آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه نيز ضروري است.         7)        تعهد محضري         8)        فيش واريزي         9)        حكم ماموريت يا مرخصي (شاغلين)      10)     نامه امور دانشجويي                          هزينه صدور كارت دانشجويي يا مفقودي و مراحل صدور كارت   1-   فيش واريزي به مبلغ 0000/10 ريال به شماره حساب 2761900442 بانك ملت-شعبه هجرت- كد شناسه 25/310   2-   يك قطعه عكس+دريافت فرم از آموزش 3-        مراجعه به ساختمان 43 همراه با مدارك فوق (خيابان قدس- روبروي درب دندانپزشكي)    

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0