تقسيم بندي دستياران رشته پزشكي اجتماعي روزشنبه 10/7/95 ساعت 8 صبح

7 مهر 1395

تقسيم بندي دستياران رشته پزشكي اجتماعي روزشنبه 10/7/95 ساعت 8 صبح

ثبت نام حضوري دستياران تخصصي - فوري ومهم تغييرزمان ثبت نام حضوري دستياران تخصصي

7 مهر 1395

ثبت نام حضوري دستياران تخصصي - فوري ومهم تغييرزمان ثبت نام حضوري دستياران تخصصي

مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر در دانشكده پزشكي برگزار مي شود

6 مهر 1395

مراسم معارفه دستياران جديدالورود و تقدير از دستياران برتر در دانشكده پزشكي برگزار مي شود

جدول اسامي وتلفن هاي مديرگروه ها

6 مهر 1395

جدول اسامي وتلفن هاي مديرگروه ها

بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته پزشكي قانوني (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي¬گردد :

6 مهر 1395

بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته پزشكي قانوني (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي¬گردد :

بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته طب¬كار (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي¬گردد :

5 مهر 1395

بدينوسيله زمان و مكان معارفه و تقسيم دستياران رشته طب¬كار (ورودي 95) بشرح ذيل اعلام مي¬گردد :

اعلام تاريخ ومكان دستياران رشته چشم پزشكي

5 مهر 1395

اعلام تاريخ ومكان دستياران رشته چشم پزشكي

كليه پذيرفته شدگان رشته پوست دربيمارستان رازي جهت تقسيم بندي لازم است روز يكشنبه مورخ 11/7/95 ساعت 7 صبح به واحد آموزش بيمارستان مراجعه نمايند.

4 مهر 1395

كليه پذيرفته شدگان رشته پوست دربيمارستان رازي جهت تقسيم بندي لازم است روز يكشنبه مورخ 11/7/95 ساعت 7 صبح به واحد آموزش بيمارستان مراجعه نمايند.

جلسه تقسيم بندي دستياران جديد الورود رشته طب اورژانس

4 مهر 1395

جلسه تقسيم بندي دستياران جديد الورود رشته طب اورژانس

دستياران رشته تخصصي كودكان لازم است از مورخ 10/7/95 ساعت 30/7 صبح لازم است به دفترگروه كودكان دربيمارستان مركزطبي مراجعه نمايند.

4 مهر 1395

دستياران رشته تخصصي كودكان لازم است از مورخ 10/7/95 ساعت 30/7 صبح لازم است به دفترگروه كودكان دربيمارستان مركزطبي مراجعه نمايند.

تقسيم دستياران جديد الورود رشته راديولوژي روز چهارشنبه 7/7/95 ساعت 30/8 دردفترگروه راديولوژي

4 مهر 1395

تقسيم دستياران جديد الورود رشته راديولوژي روز چهارشنبه 7/7/95 ساعت 30/8 دردفترگروه راديولوژي

جلسه معارفه وتعيين محل آموزش وكاردستياران جديدالورود گروه زنان

4 مهر 1395

جلسه معارفه وتعيين محل آموزش وكاردستياران جديدالورود گروه زنان

اطلاعيه دستياران جديدالورود رشته هاي تخصصي باليني

3 مهر 1395

اطلاعيه دستياران جديدالورود رشته هاي تخصصي باليني

دستورالعمل دانشنامه تخصصي وفوق تخصصي سال 95

1 شهریور 1395

دستورالعمل دانشنامه تخصصي وفوق تخصصي سال 95

شركت درآزمون سي امين دوره دانشنامه فوق تخصصي درشهريورماه 1395

30 مرداد 1395

شركت درآزمون سي امين دوره دانشنامه فوق تخصصي درشهريورماه 1395

رم تسويه حساب جهت فارغ التحصيلان مقطع تخصصي وفوق تخصصي وفلوشيپ

19 مرداد 1395

رم تسويه حساب جهت فارغ التحصيلان مقطع تخصصي وفوق تخصصي وفلوشيپ

درخصوص سي وپنجمين دوره آزمون ارتقا وگواهينامه تخصصي

26 تیر 1395

درخصوص سي وپنجمين دوره آزمون ارتقا وگواهينامه تخصصي

دستورالعمل سي وپنجمين دوره آزمون ارتقا دستياري وگواهينامه تخصصي

10 خرداد 1395

دستورالعمل سي وپنجمين دوره آزمون ارتقا دستياري وگواهينامه تخصصي

راه اندازی دوره دستیاری تخصصی پزشکی خانواده

19 اسفند 1394

راه اندازی دوره دستیاری تخصصی پزشکی خانواده

جلسه ارزشيابي دروني برنامه هاي آموزشي

3 آبان 1394

جلسه ارزشيابي دروني برنامه هاي آموزشي

ليست كارشناسان اداره دستياري

29 شهریور 1394

ليست كارشناسان اداره دستياري

مدارك مورد نياز جهت صدور گزارش فراغت از تحصيل(دستياران تخصصي)

29 شهریور 1394

مدارك مورد نياز جهت صدور گزارش فراغت از تحصيل(دستياران تخصصي)

اعلام زمان و مكان تقسيم دستياران جديد الورود

17 شهریور 1394

اعلام زمان و مكان تقسيم دستياران جديد الورود

قابل توجه پذيرفته شدگان مقطع فوق تخصصي وفلوشيپ ورودي 94

6 مرداد 1394

قابل توجه پذيرفته شدگان مقطع فوق تخصصي وفلوشيپ ورودي 94

سومين جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه

24 خرداد 1394

سومين جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه

دومين جلسه نامينال گروه

6 خرداد 1394

دومين جلسه نامينال گروه

جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه واعضاء هسته مركزي بازنگري

29 اردیبهشت 1394

جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه واعضاء هسته مركزي بازنگري

جلسه كاريكولوم هاي تخصصي

20 اردیبهشت 1394

جلسه كاريكولوم هاي تخصصي

دوازدهمين جلسه هسته مركزي كريكولوم هاي تخصصي

9 اردیبهشت 1394

دوازدهمين جلسه هسته مركزي كريكولوم هاي تخصصي

گزارش عملكرد واحد ارزشيابي معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي درسال 93

26 اسفند 1393

گزارش عملكرد واحد ارزشيابي معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي درسال 93