سومين جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه

سومين جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه

24 3 1394

سومين جلسه نامينال گروه مورخ 6/3/94 سومين جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه (گروههاي پزشكي قانوني – اطفال- عفوني- نورولوژي- طب كار- طب سالمندي- پزشكي اجتماعي- جراحي عمومي) و اعضاء‌ هسته مركزي بازنگري،  در خصوص بازنگري كوريكولوم هاي تخصصي در مورخ 6/3/94 از ساعت 8 الي 13 برگزار شد. - جلسه با مديريت خانم دكتر ملكان راد  برگزار و ايشان گزارشي كامل از ضرورت و چگونگي بازنگري كوريكولوم هاي تخصصي ارائه دادند. -   سپس به مدت نيم ساعت به اعضاء جهت اعلام نظرات خود زمان داده شد. - در ادامه پس از ارائه نظرات ، تجزيه وتحليل و تبادل نظرهاي مختلف در خصوص حيطه هاي پيشنهادي انجام پذيرفت و در نهايت پس از اصلاحات كليه نظرات جهت استفاده نهايي جمع آوري گرديد.     

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0