رم تسويه حساب جهت فارغ التحصيلان مقطع تخصصي وفوق تخصصي وفلوشيپ

رم تسويه حساب جهت فارغ التحصيلان مقطع تخصصي وفوق تخصصي وفلوشيپ

19 5 1395

                                                                       بسمه تعالي        معاونت دانشجويي دانشكده پزشكي   اطلاعات ذيل مربوط به آقا/خانم................................دستيار تخصص/ فوق تخصص/ فلوشيپ رشته...................................شماره دانشجويي ..................................صحيح مي باشد.    فارغ التحصيل:                                      بورد                                               پره بورد    انصراف                            اخراج                                    انتقال                             ميهمان               تغييررشته    آيا در مقطع فعلي در دانشگاه ديگري تحصيل كرده است؟                            بله                       خير   تاريخ شروع به تحصيل :                                     تاريخ پايان دوره:   خيابان قدس نبش خيابان ايتاليا پلاك 49(ساختمان شفاء) طبقه ششم                                                                                                    آموزش تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي   گواهي مي شود نامبرده با كتابخانه دانشكده پزشكي تسويه حساب نموده است.    سالن شهداء دانشكده پزشكي طبقه دوم                                                                                                                                       محل مهر و امضاء   گواهي مي شود نامبرده با ستاد شاهد تسويه حساب نموده است.( صرفا جهت دستياراني كه پذيرفته شده با سهميه شاهد و ايثارگر مي باشند.)   بلواركشاورز نبش خيابان قدس ساختمان اصلي دانشگاه علوم پزشكي تهران طبقه چهارم                                                                                                                                       محل مهر و امضاء   گواهي مي شود نامبرده با دفتر دانش آموختگان تسويه حساب نموده است.   خيابان قدس نبش خيابان ايتاليا پلاك 49(ساختمان شفاء) طبقه ششم                                                                                                                                       محل مهر و امضاء   گواهي مي شود نامبرده با كميته انضباطي دانشگاه تسويه حساب نموده است.   خيابان قدس نبش خيابان ايتاليا پلاك 49(ساختمان شفاء) طبقه اول                                                                                                                                                                                               محل مهر و امضاء    گواهي مي شود نامبرده كارت دستياري خود را تحويل معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي داده است.                                                                                                                              معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي     گواهي مي شود نامبرده كارت دستياري دريافت ننموده اند.     خيابان قدس روبروي درب دندانپزشكي ساختمان 43                                                                                                                                                                                                         معاونت امور دانشجويي    

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0