رم تسويه حساب جهت فارغ التحصيلان مقطع تخصصي وفوق تخصصي وفلوشيپ

رم تسويه حساب جهت فارغ التحصيلان مقطع تخصصي وفوق تخصصي وفلوشيپ

19 مرداد 1395

                                                                       بسمه تعالي        معاونت دانشجويي دانشكده پزشكي   اطلاعات ذيل مربوط به آقا/خانم................................دستيار تخصص/ فوق تخصص/ فلوشيپ رشته...................................شماره دانشجويي ..................................صحيح مي باشد.    فارغ التحصيل:                                      بورد                                               پره بورد    انصراف                            اخراج                                    انتقال                             ميهمان               تغييررشته    آيا در مقطع فعلي در دانشگاه ديگري تحصيل كرده است؟                            بله                       خير   تاريخ شروع به تحصيل :                                     تاريخ پايان دوره:   خيابان قدس نبش خيابان ايتاليا پلاك 49(ساختمان شفاء) طبقه ششم                                                                                                    آموزش تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي   گواهي مي شود نامبرده با كتابخانه دانشكده پزشكي تسويه حساب نموده است.    سالن شهداء دانشكده پزشكي طبقه دوم                                                                                                                                       محل مهر و امضاء   گواهي مي شود نامبرده با ستاد شاهد تسويه حساب نموده است.( صرفا جهت دستياراني كه پذيرفته شده با سهميه شاهد و ايثارگر مي باشند.)   بلواركشاورز نبش خيابان قدس ساختمان اصلي دانشگاه علوم پزشكي تهران طبقه چهارم                                                                                                                                       محل مهر و امضاء   گواهي مي شود نامبرده با دفتر دانش آموختگان تسويه حساب نموده است.   خيابان قدس نبش خيابان ايتاليا پلاك 49(ساختمان شفاء) طبقه ششم                                                                                                                                       محل مهر و امضاء   گواهي مي شود نامبرده با كميته انضباطي دانشگاه تسويه حساب نموده است.   خيابان قدس نبش خيابان ايتاليا پلاك 49(ساختمان شفاء) طبقه اول                                                                                                                                                                                               محل مهر و امضاء    گواهي مي شود نامبرده كارت دستياري خود را تحويل معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي داده است.                                                                                                                              معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي     گواهي مي شود نامبرده كارت دستياري دريافت ننموده اند.     خيابان قدس روبروي درب دندانپزشكي ساختمان 43                                                                                                                                                                                                         معاونت امور دانشجويي    


منبع:معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصی

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0