راه اندازی دوره دستیاری تخصصی پزشکی خانواده

راه اندازی دوره دستیاری تخصصی پزشکی خانواده

19 12 1394

اولین دوره  تخصصی رشته پزشکی خانواده با پذیرش 9 دستیار در دانشکده پزشکی  شروع بکار نمودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0