دومين جلسه نامينال گروه

دومين جلسه نامينال گروه

6 3 1394

دومين جلسه نامينال گروه مورخ 30/2/94 دومين جلسه نامينال گروه با نماينده هاي 8 گروه ( گروههاي قلب و عروق- طب اورژانس- ارولوژي- پوست- طب ورزش-  راديولوژي- پزشكي هسته اي – گوش وحلق وبيني )و اعضاء‌ هسته مركزي بازنگري،  در خصوص بازنگري كوريكولوم هاي  تخصصي در مورخ 30/2/94 از ساعت 8 الي 13 برگزار شد. جلسه با مديريت دكتر فرهمند معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي برگزار و ايشان گزارشي كامل از ضرورت و چگونگي  بازنگري كوريكولوم هاي تخصصي ارائه دادند. - در ادامه پس از ارائه نظرات ، تجزيه وتحليل و تبادل نظرهاي مختلف در نهايت حيطه هاي پيشنهادي ثبت و پس از اصلاحات  جهت استفاده نهايي جمع آوري گرديدند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0