جلسه معارفه وتعيين محل آموزش وكاردستياران جديدالورود گروه زنان

جلسه معارفه وتعيين محل آموزش وكاردستياران جديدالورود گروه زنان

4 7 1395

        احتراماً به استحضار میرسانـد جلسـه معارفه و تعییـن بیمارستان محل آموزش و کار دستیاران جدیدالورود گروه زنان از ساعت 9 صبح   روز چهارشنبه 7/7/95 در دفتر گروه زنان (بیمارستان شریعتی- طبقه دوم ساختمان اصلی- انتهای بخش نازایی- اتاق کنفرانس)   برگزار خواهد شد. كليه پذيرفته شدگان با دردست داشتن كارنامه پذيرش به دفترگروه مربوطه مراجعه نمايند.   شماره تماس: 88220050

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0