ثبت نام حضوري دستياران تخصصي - فوري ومهم تغييرزمان ثبت نام حضوري دستياران تخصصي

ثبت نام حضوري دستياران تخصصي - فوري ومهم تغييرزمان ثبت نام حضوري دستياران تخصصي

7 7 1395

    ثبت نام حضوري دستياران تخصصي روزهاي شنبه 17/7/95 يكشنبه 18/7/95 دوشنبه 19/7/95 شنبه 24/7/95 يكشنبه 25/7/95 دوشنبه 26/7/95 ازساعت 9 الي 14 درساختمان اصلي دانشكده پزشكي - آموزش تخصصي وفوق تخصصي ( اتاق هاي 211-212-213-214) انجام خواهد شد. مراجعه كنندگان لازم است اصل مدارك اسكن شده را به همراه خود داشته باشند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0