تقسيم بندي دستياران رشته پزشكي اجتماعي روزشنبه 10/7/95 ساعت 8 صبح

تقسيم بندي دستياران رشته پزشكي اجتماعي روزشنبه 10/7/95 ساعت 8 صبح

7 7 1395

  ضمن تبريك به مناسبت قبولي شما در دستياري پزشكي اجتماعي، به اطلاع مي رساند كه شروع كلاس ها از روز شنبه 10/7/95 ساعت 8 صبح و مكان تشكيل كلاس   (با مدير محترم گروه و معاونت بهداشتي دانشگاه)، ساختمان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، واقع در شمال شرقي تقاطع خ. حافظ و خ. جمهوري،    طبقه اول، اتاق 116 مي باشد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0