اطلاعیه شرکت در جلسه توجیهی و تقسیم بندی گروه پزشکی هسته ای

اطلاعیه شرکت در جلسه توجیهی و تقسیم بندی گروه پزشکی هسته ای

14 6 1397

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
طبق نامه مدیر گروه پزشکی هسته ای، دستیاران پذیرفته شده این  رشته  روز بیستم شهریور ماه جهت شرکت در جلسه توجیهی و تقسیم بندی به مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه کنند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0