اطلاعیه آزمون پذیرش فلوشیپ

اطلاعیه آزمون پذیرش فلوشیپ

24 11 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام جهت شركت در آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1398 رسانيده مي شود مراحل ثبت نام اينترنتي به مدت 4 روز از روز شنبه مورخ 1397/11/27 تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 1397/30/11 تمديد گرديده است.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0