معاون
 آموزشی تحصیلات تکمیلی علوم پایه

دكتر ایرج راگردی کاشانی

پست الکترونیکی: ragerdi@tums.ac.ir
تلفـــــن: 88989485
دورنگار: 88989485

ارسال ایمیل به معاونت

نشانی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه دوم -اتاق 315-کد پستی :1417613151

لازم به ذكر است معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه علاوه بر روزهاي معمول هفته كه پاسخگو مي‌باشد،در رابطه با طرح تكريم ارباب رجوع ؛دانشجويان و مراجعين محترم ميتوانند در صورت بروز مشكل در حيطه كار اين معاونت  روز هاي چهارشنبه ساعت 12-10 پس از هماهنگي با دفتر معاونت به معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه(طبقه دوم اتاق 315)مراجعه نمايند.  

23 دی 1398
برگزاری بیست و هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 23 دی ماه 98
9 دی 1398
برگزاری بیست و ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 9 دی ماه 98
18 آذر 1398
برگزاری بیست و پنجمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 18 آذر 98
11 آذر 1398
برگزاری بیست و چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 11 آذر 98
27 آبان 1398
برگزاری بیست و سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 27 آبان 98
20 آبان 1398
برگزاری بیست و دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 20 آبان 98
13 آبان 1398
برگزاری بیست و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 13 آبان 98
29 مهر 1398
برگزاری بیستمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و نهم مهر ماه 98
22 مهر 1398
برگزاری نوزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و دوم مهر 98
15 مهر 1398
برگزاری هجدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم مهر 98
آرشیو اخبار و مقالات