معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
20 تیر 1397
"برگزاري یازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 97"

"برگزاري یازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 97"

یازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 97/04/11 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ مهندسی پزشکی، ایمونولوژی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، فیزیک پزشکی، ژنتیک، آناتومی و آموزش پزشکی تشكيل شد.

17 تیر 1397
سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي

سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي

سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده پزشکی در روز دوشنبه مورخ 10/02/97 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دکتر کریمیان، دکتر نیک¬بین، دکتر سبحانی، دکتر پارسا و سركار خانم‌ها‌ دكتر امامقلی¬پور، دکتر حلیمی، دکتر حاجی فرج¬تبریزی و دکتر گرایلی تشكيل شد.

17 تیر 1397
تست
5 دی 1395
برگزاري بيست و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95
28 آذر 1395
"برگزاري بيست وهشتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
23 آذر 1395
گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  آذر ماه سال 1395
20 آذر 1395
"برگزاري بيست وهفتمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
7 آذر 1395
"برگزاري بيست وششمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
6 آذر 1395
"برگزاري بيست وپنجمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
آرشیو اخبار و مقالات