معاون
 آموزشی تحصیلات تکمیلی علوم پایه

دكتر ایرج راگردی کاشانی

پست الکترونیکی: ragerdi@tums.ac.ir
تلفـــــن: 88989485
دورنگار: 88989485

ارسال ایمیل به معاونت

نشانی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه دوم -اتاق 315-کد پستی :1417613151

لازم به ذكر است معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه علاوه بر روزهاي معمول هفته كه پاسخگو مي‌باشد،در رابطه با طرح تكريم ارباب رجوع ؛دانشجويان و مراجعين محترم ميتوانند در صورت بروز مشكل در حيطه كار اين معاونت  روز هاي دوشنبه ساعت 12-10 پس از هماهنگي با دفتر معاونت به معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه(طبقه دوم اتاق 315)مراجعه نمايند.  

21 مهر 1399
برگزاری نوزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 21 مهر 1399
7 مهر 1399
برگزاری هجدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 7 مهر ماه 99
31 شهریور 1399
برگزاری هفدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 31 شهریور 99
24 شهریور 1399
برگزاری شانزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 24 شهریور 99
17 شهریور 1399
برگزاری پانزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 17 شهریور 99
3 شهریور 1399
برگزاری چهاردهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 3 شهریور 99
20 مرداد 1399
برگزاری سیزدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 20 مرداد 99
13 مرداد 1399
برگزاری دوازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 13 مرداد 99
6 مرداد 1399
برگزاری یازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 6 مرداد ماه 99
30 تیر 1399
برگزاری دهمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه  سی ام تیر ماه 99
آرشیو اخبار و مقالات