معاون
 آموزشی تحصیلات تکمیلی علوم پایه

دكتر ایرج راگردی کاشانی

پست الکترونیکی: ragerdi@tums.ac.ir
تلفـــــن: 88989485
دورنگار: 88989485

ارسال ایمیل به معاونت

نشانی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه دوم -اتاق 315-کد پستی :1417613151

لازم به ذكر است معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه علاوه بر روزهاي معمول هفته كه پاسخگو مي‌باشد،در رابطه با طرح تكريم ارباب رجوع ؛دانشجويان و مراجعين محترم ميتوانند در صورت بروز مشكل در حيطه كار اين معاونت  روز هاي دوشنبه ساعت 12-10 پس از هماهنگي با دفتر معاونت به معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه(طبقه دوم اتاق 315)مراجعه نمايند.  

6 مرداد 1399
برگزاری یازدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 6 مرداد ماه 99
30 تیر 1399
برگزاری دهمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه  سی ام تیر ماه 99
16 تیر 1399
برگزاری نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 16 تیر 99
2 تیر 1399
برگزاری هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 2 تیر 99
26 خرداد 1399
برگزاری هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 26 خرداد 99
12 خرداد 1399
برگزاری ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 12 خرداد 99
29 اردیبهشت 1399
برگزاری پنجمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 29 اردیبهشت 99
22 اردیبهشت 1399
برگزاری چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 22 اردیبهشت 99
15 اردیبهشت 1399
برگزاری سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 99
8 اردیبهشت 1399
برگزاری دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت 99
آرشیو اخبار و مقالات