معاون
 آموزشی تحصیلات تکمیلی علوم پایه

دكتر ایرج راگردی کاشانی

پست الکترونیکی: ragerdi@tums.ac.ir
تلفـــــن: 88989485
دورنگار: 88989485

ارسال ایمیل به معاونت

نشانی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه دوم -اتاق 315-کد پستی :1417613151

لازم به ذكر است معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه علاوه بر روزهاي معمول هفته كه پاسخگو مي‌باشد،در رابطه با طرح تكريم ارباب رجوع ؛دانشجويان و مراجعين محترم ميتوانند در صورت بروز مشكل در حيطه كار اين معاونت  روز هاي چهارشنبه ساعت 12-10 پس از هماهنگي با دفتر معاونت به معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه(طبقه دوم اتاق 315)مراجعه نمايند.  

22 اردیبهشت 1399
برگزاری چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 22 اردیبهشت 99
15 اردیبهشت 1399
برگزاری سومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 99
8 اردیبهشت 1399
برگزاری دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت 99
18 فروردین 1399
برگزاری اولین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هجدهم فروردین 99
21 بهمن 1398
برگزاری سی و یکمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و یکم بهمن 98
14 بهمن 1398
برگزاری سی امین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه 1398
7 بهمن 1398
برگزاری بیست و نهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 7 بهمن ماه 98
30 دی 1398
برگزاری بیست و هشتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 30 دی ماه 98
23 دی 1398
برگزاری بیست و هفتمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 23 دی ماه 98
9 دی 1398
برگزاری بیست و ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه 9 دی ماه 98
آرشیو اخبار و مقالات