معاون
 آموزشی تحصیلات تکمیلی علوم پایه

دكتر ایرج راگردی کاشانی

پست الکترونیکی: ragerdi@tums.ac.ir
تلفـــــن: 88989485
دورنگار: 88989485

ارسال ایمیل به معاونت

نشانی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه دوم -اتاق 315-کد پستی :1417613151

لازم به ذكر است معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه علاوه بر روزهاي معمول هفته كه پاسخگو مي‌باشد،در رابطه با طرح تكريم ارباب رجوع ؛دانشجويان و مراجعين محترم ميتوانند در صورت بروز مشكل در حيطه كار اين معاونت  روز هاي دوشنبه ساعت 12-10 پس از هماهنگي با دفتر معاونت به معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه(طبقه دوم اتاق 315)مراجعه نمايند.  

13 شهریور 1400
برگزاری هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
13 شهریور 1400
برگزاری ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
13 شهریور 1400
برگزاری پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
30 خرداد 1400
برگزاری چهارمین جلسه شورا تحصیلات تکمیلی دانشکده
10 خرداد 1400
برگزاری سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
1 خرداد 1400
برگزاری دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پزشکی
25 اردیبهشت 1400
اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی 1400

اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی 1400

شماره سریال: اولین جلسه در سال 1400 تاریخ و زمان تشکیل: 23/01/1400، ساعت 15:30-13:30 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی اسامی حاضرین: خانم ها و آقایان: دکتر کاشانی، دکتر کریمیان، دکتر امامقلی پور، دکتر ایزدی

20 بهمن 1399
برگزاری سی امین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

برگزاری سی امین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

تاریخ و زمان تشکیل: 20/11/99 ، ساعت 15:00-13:00 محل تشکیل: سالن شورای دانشکده پزشکی اسامی حاضرین: خانم ها و آقایان: دکتر کاشانی، دکتر گرایلی، دکتر حلیمی، دکتر امامقلی پور، دکتر میرزایی، دکتر پارسا، دکتر ایزدی، دکتر مافی نژاد، دکتر کریمیان، دکتر رستگار، دکتر مکی آبادی

13 بهمن 1399
برگزاری بیست و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی سیزدهم بهمن 99
29 دی 1399
برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 29 دی ماه 99
آرشیو اخبار و مقالات