معاون
 آموزشی تحصیلات تکمیلی علوم پایه

دكتر ایرج راگردی کاشانی

پست الکترونیکی: ragerdi@tums.ac.ir
تلفـــــن: 88989485
دورنگار: 88989485

ارسال ایمیل به معاونت

نشانی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه دوم -اتاق 315-کد پستی :1417613151

لازم به ذكر است معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه علاوه بر روزهاي معمول هفته كه پاسخگو مي‌باشد،در رابطه با طرح تكريم ارباب رجوع ؛دانشجويان و مراجعين محترم ميتوانند در صورت بروز مشكل در حيطه كار اين معاونت  روز هاي دوشنبه ساعت 12-10 پس از هماهنگي با دفتر معاونت به معاون آموزشي تحصيلات تكميلي علوم پايه(طبقه دوم اتاق 315)مراجعه نمايند.  

15 دی 1399
برگزاری بیست و هفتمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه پانزدهم دی 99
23 دی 1399
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال تحصیلی 1400/1399
8 دی 1399
برگزاری بیست و ششمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هشتم در 99
1 دی 1399
برگزاری بیست و پنجمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه یکم دی 99
17 آذر 1399
برگزاری بیست و چهارمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه هفدهم آذر 99
10 آذر 1399
برگزاری بیست و سومین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه دهم آذر 99
3 آذر 1399
برگزاری بیست و دومین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه سوم  آذر 99
5 آذر 1399
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال تحصیلی 1400/1399
26 آبان 1399
برگزاری بیست و یکمین جلسه شوراي تحصیلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه 99
17 آبان 1399
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود علوم پایه دانشکده پزشکی
آرشیو اخبار و مقالات