#
 • آدرس پستی :

  تهران،خیابان انقلاب، خ قدس ،دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره 7، گروه آموزشی فیزیولوژِی
 • شماره تماس :

  02166419484
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  faghihim@tums.ac.ir