گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مقارن با تاسیس دانشگاه تهران، به همت مرحوم استاد دكتر عبدالله شيباني در سال 1314 تاسیس گردید و از قدیمی ترین واحدهای علمی – آموزشی کشور می باشد.
بیش از 63 سال سابقه 
13 عضو هیئت علمی 

 
28 مرداد 1398
جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای آرش عبدی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر کدخدایی و سرکار خانم دکتر سیفی در روز دوشنبه 1398/6/2 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

19 مرداد 1398
جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای کیوان لریان دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر کدخدایی در روز سه شنبه 1398/5/22 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

5 مرداد 1398
جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه آقای احسان رئیس عبداللهی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صادقی پور و سرکار خانم دکتر نبوی زاده در روز چهارشنبه 1398/5/9 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

1 مرداد 1398
جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای سید عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز در روز شنبه 1398/5/5 ساعت 14 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

23 تیر 1398
جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم پروانه محسنی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صدر در روز شنبه 1398/4/29 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

23 تیر 1398
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/4/25 در ساعت 11:30 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

10 تیر 1398
جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه آقای طیب قاسمی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب آقای دکتر پرویز و جناب آقای دکتر کشاورز در روز چهارشنبه 1398/4/12 ساعت 11 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

10 تیر 1398
گزارش پيشرفت پايان نامه

گزارش پيشرفت پايان نامه

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه آقای احمد فیصل فیض دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/4/12 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

4 تیر 1398
جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای احسان رئیس عبداللهی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صادقی پور و سرکار خانم دکتر نبوي زاده در روز دوشنبه 1398/4/10 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

3 تیر 1398
گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي
آرشیو اخبار و مقالات
9 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقاي عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/9 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

2 خرداد 1397
چلسه شورای گروه فیزیولوژی
2 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/2 ساعت 8:30 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.

19 اردیبهشت 1397
جلسه شورای گروه فیزیولوژی
5 اردیبهشت 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای معین مین باشی در تالار دکتر شادان برگزار گردید.

22 فروردین 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای میلاد رحیم پور دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی در ساعت 8:30 برگزاد گردید.

آرشیو رویدادها