ژورنال کلاب

23 دی 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای معین مین باشی دانشجوي کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/10/26 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ریاحی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

23 دی 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/10/25 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

18 دی 1397

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای هدایت سمندری دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز و جناب آقای دکتر شعبان زاده در روز یک شنبه 1397/10/23 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

17 دی 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/10/19 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

10 دی 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم خدیجه مرادبیگی دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/10/12 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر پرویز ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

8 دی 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/10/11 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

5 دی 1397

جلسه دفاع از پروپوزال آقای سید عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز در روز دوشنبه 1397/10/10 ساعت 10 الي 12 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

2 دی 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مرجان نیکبخت زاده دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/10/5 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ریاحی ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

25 آذر 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فرزانه کیانیان دانشجوي دکتری گروه در روز چهارشنبه 1397/9/28 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر صادقی پور ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

25 آذر 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/9/27 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

چهارمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي

18 آذر 1397

چهارمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي به ميزباني گروه فارماکولوژی در روز چهارشنبه 1397/9/21 ساعت 8 الي 10 در تالار گیتی برگزار مي گردد. در این جلسه خانم معصومه نعمتی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی، پایان نامه خود را ارائه می کنند.

جلسه دفاع از پايان نامه

17 آذر 1397

جلسه دفاع از پايان نامه سرکار خانم معصومه نعمتی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر ایمانی در روز شنبه 1397/9/20 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

11 آذر 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/9/13 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

4 آذر 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مرجان حسینی دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/9/7 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر پرویز ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

27 آبان 1397

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احسان رئیس عبداللهی دانشجوی PhD در روز چهارشنبه 1397/8/30 ساعت 8:30 به راهنمایی جناب اقای دکتر صادقی پور ارائه می گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

27 آبان 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/8/29 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

21 آبان 1397

اقای رسول کاویان نژاد دانشجوی جدیدالورود دکتری گروه فیزیولوژی در روز چهارشنبه 1397/8/23 ساعت 8:30 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را ارائه می کنند.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

13 آبان 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/8/15 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

7 آبان 1397

جلسه دفاع از پايان نامه سرکار خانم فاطمه ابراهیمی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر در روز یک شنبه 1397/8/13 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

6 آبان 1397

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم گلناز فخریه اصل دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب اقای دکتر ریاحی در روز شنبه 1397/8/12 ساعت 14 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

ژورنال کلاب

6 آبان 1397

خانم علی نقی پور دانشجوی جدیدالورورود دکتری گروه فیزیولوژی در روز چهارشنبه 1397/8/9 ساعت 8:30 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را ارائه می کنند.

ژورنال کلاب

30 مهر 1397

خانم الهام زاهدی دانشجوی جدیدالورود دکتری گروه فیزیولوژی در روز چهارشنبه 1397/8/2 ساعت 8:30 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را ارائه می کنند.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

25 مهر 1397

جلسه پیش دفاع از پایان نامه سرکار خانم طناز صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب اقای دکتر صادقی پور و جناب اقای دکتر صدر در روز سه شنبه 1397/8/1 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

24 مهر 1397

جلسه پيش دفاع از پايان نامه سرکار خانم معصومه نعمتی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر ایمانی در روز یک شنبه 1397/7/29 ساعت 10:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

17 مهر 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/7/18 در ساعت 10 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد. در این جلسه همچنین دانشجویان جدید الورود دکتری به اعضای هیات علمی معرفی می گردند.

سومین نشست گروه های شش گانه علوم پایه دانشکده پزشکی

15 مهر 1397

سومین نشست گروه های شش گانه علوم پایه دانشکده پزشکی به میزبانی گروه ژنتیک در روز چهارشنبه 1397/7/18 ساعت 8 الی 10 در ساختمان شماره 8 برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

15 مهر 1397

جلسه پيش دفاع از پايان نامه سرکار خانم گلناز فخریه اصل دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر ریاحی در روز شنبه 1397/7/21 ساعت 13:15 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری گروه فیزیولوژی

15 مهر 1397

جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری گروه فیزیولوژی (آقایان طیب قاسمی و احسان رئیس عبداللهی و خانم ها مرجان حسینی و فرزانه کیانیان) در روز چهارشنبه 1397/7/18 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

برگزاری کارگاه آشنایی با سیستم های ثبت و آنالیز سیگنال های حیاتی پاورلب در گروه فیزیولوژی

11 مهر 1397

کارگاه آشنایی با سیستم های ثبت و آنالیز سیگنال های حیاتی پاورلب در روز شنبه 97/7/14 از ساعت 8:30 لغایت 18:30 با همکاری شرکت اقلیم دانش در گروه فیزیولوژی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

11 مهر 1397

جلسه دفاع از پروپوزال جناب آقای کیوان لریان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر کدخدایی در روز سه شنبه 1397/7/17 ساعت 13 الي 15 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

11 مهر 1397

جلسه دفاع از پروپوزال جناب آقای آرش عبدی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر کدخدایی و سرکار خانم دکتر سیفی در روز دوشنبه 1397/7/16 ساعت 8 الي 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

3 مهر 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/7/4 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

1 مهر 1397

جلسه پیش دفاع از پایان نامه سرکار خانم فاطمه ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب اقای دکتر صدر در روز سه شنبه 1397/7/3 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه

14 شهریور 1397

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم فاطمه شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده در روز سه شنبه 1397/6/18 ساعت 11 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری در گروه فیزیولوژی

4 شهریور 1397

امتحان جامع دانشجویان دکتری فیزیولوژی در تاریخ 13 و 14 شهریور ماه 1397 برگزار می گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

4 شهریور 1397

جلسه شورای گروه فیزیولوژی در تاریخ 1397/6/14 در ساعت 8 صبح با حضور اعضای هیأت علمی گروه برگزار می گردد.

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

3 شهریور 1397

جلسه پیش دفاع از پایان نامه سرکار خانم فاطمه شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده در روز سه شنبه 1397/6/6 ساعت 13:30 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

21 مرداد 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/5/23 در ساعت 12 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

7 مرداد 1397

چلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/5/10 در ساعت 11:45 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

کارگاه آشنایی با سیستم های ثبت و آنالیز سیگنال های حیاتی پاورلب

24 تیر 1397

کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با سیستم های ثبت و آنالیز سیگنال های حیاتی پاورلب در گروه فیزیولوژی و با همکاری شرکت اقلیم دانش در روزهای 14 و 15 مهرماه 1397 برگزار می گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

25 تیر 1397

چلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/4/27 در ساعت 11:45 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی

19 تیر 1397

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی روز سه شنبه ۲۶ تیرماه از ساعت 8:30 لغایت 12:30 در آزمایشگاه پیش بالینی برگزار می گردد. این کارگاه برای تمام دانشجویان محترم گروه فیزیولوژی رایگان بوده و شرکت کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

تقویم تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 98-1397

19 تیر 1397

جلسه دفاع از پروپوزال

10 تیر 1397

جلسه دفاع از پروپوزال سرکار خانم مرجان نيکبخت زاده دانشجوي دکتري گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر رياحي در روز يک شنبه 1397/4/17 ساعت 14 الي 16 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

9 تیر 1397

جلسه دفاع از پروپوزال سرکار خانم خديجه مراد بيگي دانشجوي دکتري گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر پرويز در روز سه شنبه 1397/4/12 ساعت 14 الي 16 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

27 خرداد 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/3/30 در ساعت 11:45 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد

دومین نشست علمی گروه های شش گانه علوم پایه دانشکده پزشکی

3 تیر 1397

دومین نشست علمی گروه های شش گانه علوم پایه دانشکده پزشکی در تاریخ چهارشنبه 6 تیر ماه از ساعت 10-8 در تالار عزلت برگزار می گردد. حضور همه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی گروه الزامی می باشد.

ژورنال کلاب

20 خرداد 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقاي احمد فیصل فیض دانشجوي کارشناسي ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/23 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

حمایت های مالی در خصوص ارتباط با صنعت

23 اردیبهشت 1397

لینک برخی منابع حمایت های مالی در خصوص ارتباط با صنعت

چاپ دوم ویرایش سیزدهم 2016 کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

9 اردیبهشت 1397

چاپ دوم جلد اول ویرایش سیزدهم 2016 کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال به همت اساتید گروه فیزیولوژی در بهار 1397 چاپ گردید.

تعداد آیتم ها در هر صفحه