جلسه دفاع از پايان نامه

9 شهریور 1398

جلسه دفاع از پايان نامه خانم پروانه محسنی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر در روز سه شنبه 1398/6/12 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

28 مرداد 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای آرش عبدی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر کدخدایی و سرکار خانم دکتر سیفی در روز دوشنبه 1398/6/2 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

19 مرداد 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای کیوان لریان دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر کدخدایی در روز سه شنبه 1398/5/22 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

5 مرداد 1398

جلسه دفاع از پايان نامه آقای احسان رئیس عبداللهی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صادقی پور و سرکار خانم دکتر نبوی زاده در روز چهارشنبه 1398/5/9 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

1 مرداد 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای سید عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز در روز شنبه 1398/5/5 ساعت 14 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

23 تیر 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم پروانه محسنی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صدر در روز شنبه 1398/4/29 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

23 تیر 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/4/25 در ساعت 11:30 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

10 تیر 1398

جلسه دفاع از پایان نامه آقای طیب قاسمی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب آقای دکتر پرویز و جناب آقای دکتر کشاورز در روز چهارشنبه 1398/4/12 ساعت 11 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

گزارش پيشرفت پايان نامه

10 تیر 1398

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه آقای احمد فیصل فیض دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/4/12 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

4 تیر 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای احسان رئیس عبداللهی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صادقی پور و سرکار خانم دکتر نبوي زاده در روز دوشنبه 1398/4/10 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي

3 تیر 1398

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1398/4/5 ساعت 9 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

گزارش فرصت مطالعاتي

3 تیر 1398

گزارش فرصت مطالعاتي خانم شیما مهرآبادی در روز چهارشنبه 1398/4/5 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

2 تیر 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/4/4 در ساعت 12 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

27 خرداد 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مهلا شواکندی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/3/29 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

20 خرداد 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم نگین گیوه چیان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/3/22ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

19 خرداد 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/3/21 در ساعت 12 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

6 خرداد 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فاطمه مختاری ناصری دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/3/8 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

23 اردیبهشت 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم آناهید شفیعی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/3/1 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

29 اردیبهشت 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/2/31 در ساعت 12 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

22 اردیبهشت 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای محمد حسین قالیباف دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/2/25 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ایمانی ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

15 اردیبهشت 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای آرش عبدی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/2/18 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

15 اردیبهشت 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/2/17 در ساعت 12 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جشنواره قدر استاد

14 اردیبهشت 1398

در اولین جشنواره قدر استاد که در روز پنجشنبه 12 اردیبهشت در تالار ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار شد، از سرکار خانم دکتر بهجت سیفی به عنوان استاد منتخب گروه فیزیولوژی و از جناب آقای دکتر اسماعیل ریاحی به عنوان استاد کاندید در بخش اساتید جوان تقدیر شد.

انتخاب دانشجوی برتر بین الملل از گروه فیزیولوژی

11 اردیبهشت 1398

آقای سید عبدالغفور سعیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به عنوان "دانشجوی برتر بین الملل دارای بالاترین معدل" در جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزیده شد.

سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر ایمانی با عنوان The physiological basis of an electrocardiogram

9 اردیبهشت 1398

سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر ایمانی با عنوان The physiological basis of an electrocardiogram در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 ساعت 8:45 در سالن دکتر شادان گروه فیزیولوژی برگزار خواهد شد. از اساتید و دانشجویان گرامی برای شرکت در این سخنرانی دعوت به عمل می آید.

ژورنال کلاب

31 فروردین 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/2/11 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

31 فروردین 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای مهدی حاجی آقایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/2/4 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

برگزاری کارگاه استخراج اسید نوکلئیک، DNA و RNA از خون محیطی و بافت

31 فروردین 1398

کارگاه استخراج اسید نوکلئیک، DNA و RNA از خون محیطی و بافت در تاریخ 28 و 29 فروردین ماه با همکاری شرکت نوراژن در گروه فیزیولوژی برگزار گردید.

ژورنال کلاب

24 فروردین 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای سید عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/1/28 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

گزارش فرصت مطالعاتي

19 فروردین 1398

گزارش فرصت مطالعاتی خانم لیلا غلامی در روز چهارشنبه 1398/1/21 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان ارائه می گردد.

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دکتري گروه فيزيولوژي

19 اسفند 1397

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دکتري گروه فيزيولوژي (آقاي احسان رئيس عبداللهي و خانم ها مرجان حسيني، فرزانه کيانيان، لیلا غلامی، مرجان نیکبخت زاده، خدیجه مراد بیگی) در روز چهارشنبه 1397/12/22 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

18 اسفند 1397

جلسه دفاع از پروپوزال آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز سه شنبه 1397/12/21 ساعت 12 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

18 اسفند 1397

جلسه دفاع از پروپوزال آقای معین مین باشی معینی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر رياحي در روز دو شنبه 1397/12/20 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

12 اسفند 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1397/12/15 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

11 اسفند 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/12/14 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

6 اسفند 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم شیما مهرآبادی دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/12/8 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر ارائه مي گردد.

برگزاری سومین سمینار تعهد حرفه‌ای در خدمات سلامت

4 اسفند 1397

سومین سمینار تعهد حرفه‌ای در خدمات سلامت در روز پنج شنبه 1397/12/2 برگزار گردید.

ژورنال کلاب

28 بهمن 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای احمد فیصل فیض دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1397/12/1 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

27 بهمن 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/11/30 در ساعت 13:30 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

20 بهمن 1397

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سولیل فاطیما راجانی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب اقای دکتر ایمانی و سرکار خانم دکتر فقیهی در روز چهارشنبه 1397/11/24 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

گزارش فرصت مطالعاتی

15 بهمن 1397

گزارش فرصت مطالعاتی خانم پروانه محسنی در روز چهارشنبه 1397/11/24 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان ارائه می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

13 بهمن 1397

جلسه دفاع از پروپوزال آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز سه شنبه 1397/11/16 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

پنجمين نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي

6 بهمن 1397

پنجمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي به ميزباني گروه فیزیولوژی در روز چهارشنبه 1397/11/10 ساعت 8:30 در تالار گیتی برگزار مي گردد. در این جلسه خانم سولیل فاطیما راجانی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی، پایان نامه خود را ارائه می کنند.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

6 بهمن 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/11/9 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

3 بهمن 1397

جلسه دفاع از پايان نامه خانم طناز صالحی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صادقی پور و جناب آقای دکتر صدر در روز دوشنبه 1397/11/8 ساعت 9 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

3 بهمن 1397

جلسه دفاع از پايان نامه آقای هدایت سمندری دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر پرویز و جناب آقای دکتر شعبان زاده در روز یک شنبه 1397/11/7 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

1 بهمن 1397

جلسه پیش دفاع از پایان نامه خانم سولیل فاطیما راجانی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب اقای دکتر ایمانی و سرکار خانم دکتر فقیهی در روز شنبه 1397/11/6 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

ژورنال کلاب

1 بهمن 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای کیوان لریان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1397/11/3 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی ارائه مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

23 دی 1397

جلسه دفاع از پروپوزال آقای فیصل فیض دانشجوي کارشناسی ارشد فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز در روز سه شنبه 1397/11/2 ساعت 10 الي 12 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

29 دی 1397

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای طیب قاسمی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز و جناب آقای دکتر کشاورز در روز دوشنبه 1397/11/1 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

تعداد آیتم ها در هر صفحه