جلسه پیش دفاع از پروپزال

29 دی 1399

جلسه دفاع از پروپوزال آقای محمد حسین قالیباف دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز در روز دوشنبه 1399/10/29 ساعت 10:00 به صورت مجازی برگزار می گردد.

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

22 دی 1399

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی در روز چهارشنبه 1399/10/24 ساعت 10 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

اولین مراسم مجازی تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی

17 دی 1399

در اولین مراسم تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی از جناب آقای آرش عبدی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوزی برای کسب رتبه اول کشوری در آزمون ورودی دکتری تخصصی فیزیولوزی تقدیر گردید. ضمن تبریک به ایشان از خداوند متعال برای ایشان موفقیت و توفیق روز افزون آرزومندیم.

اولین مراسم مجازی تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی

17 دی 1399

در اولین مراسم تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی از سرکار خانم اعظم علی نقی پور دانشجوی دکتری گروه فیزیولوزی برای کسب رتبه اول در آزمون جامع دکتری تخصصی فیزیولوزی تقدیر گردید. ضمن تبریک به ایشان از خداوند متعال برای ایشان موفقیت و توفیق روز افزون آرزومندیم.

اولین مراسم مجازی تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی

17 دی 1399

در اولین مراسم تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی از جناب آقای فردین صحتی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوزی برای کسب رتبه دوم کشوری در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی تقدیر گردید. ضمن تبریک به ایشان از خداوند متعال برای ایشان موفقیت و توفیق روز افزون آرزومندیم.

اولین مراسم مجازی تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی

17 دی 1399

در اولین مراسم تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی از سرکار خانم ستاره عزیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوزی برای کسب رتبه اول کشوری در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد تقدیر گردید. ضمن تبریک به ایشان از خداوند متعال برای ایشان موفقیت و توفیق روز افزون آرزومندیم.

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

17 دی 1399

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم لیلا غلامی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز در روز چهارشنبه 1399/10/17 ساعت 10 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

17 دی 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم رونزا الصفار دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/10/17 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی ارائه می گرد

ژورنال کلاب هفتگی

9 دی 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم بهاره اسدی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/10/10ساعت 9:00 به راهنمایی جناب آقای دکتر رخشان ارائه می گرد.

ژورنال کلاب هفتگی

3 دی 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم تینا کیان فر دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/10/03ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه می گردد

ژورنال کلاب هفتگی

25 آذر 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم مریم وزیری پور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/09/26 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر فقیهی ارائه می گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

17 آذر 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم ستاره عزیززاده دانشجوی کارشناشی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/09/19 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه می گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

10 آذر 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای رسول کاویان نژاد دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/09/12 ساعت 9:00 به راهنمایی جناب آقای دکتر کریمیان ارائه می گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

4 آذر 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم اعظم علی نقی پور دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/09/05 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

26 آبان 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم الهام زاهدی دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/08/28 ساعت 9:00 به راهنمایی جناب آقای دکتر صدر ارائه می گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

17 آبان 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم زینب حمیدی زاد دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/08/21 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی ارائه می گردد

ژورنال کلاب هفتگی

12 آبان 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم طناز پارسازگان دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/08/14 ساعت 9:00 به راهنمایی جناب آقای دکتر ایمانی ارائه می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

5 آبان 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهلا شواکندی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی در روز دوشنبه 1399/08/06 ساعت 10:30 به صورت مجازی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

5 آبان 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم نگین گیوه چیان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی در روز دوشنبه 1399/08/05 ساعت 8:30 به صورت مجازی برگزار می گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

18 فروردین 1400

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم نرجس السادات عرضی دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/08/07ساعت 9:00 به راهنمایی جناب آقای دکتر کریمیان ارائه می گردد

ژورنال کلاب هفتگی

29 مهر 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط اقای ارش عبدی دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/07/30 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی ارائه می گردد

ژورنال کلاب هفتگی

22 مهر 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای فردین صحتی دانشجوي دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/07/23ساعت 9:00 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

15 مهر 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای محمد حسین قالیباف دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/07/16 ساعت 9:00 به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

7 مهر 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مهلا شواکندی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/07/09 ساعت 9:00 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

31 شهریور 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/6/31 در ساعت 10:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

31 شهریور 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فاطمه مختاری دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/07/02 ساعت 10:00 به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

25 شهریور 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/6/26 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

17 شهریور 1399

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اناهید شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز چهارشنبه 1399/6/19 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

ژورنال کلاب

17 شهریور 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/6/19 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

17 شهریور 1399

جلسه دفاع از پايان نامه آقای مهدی حاجی آقایی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر رنجبران در روز چهارشنبه 1399/6/19 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

15 شهریور 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/6/17 در ساعت 10 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

10 شهریور 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مرجان نیکبخت زاده دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1399/6/12 ساعت 10 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ریاحی ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

3 شهریور 1399

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم نگین گیوه چیان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/6/5 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

25 مرداد 1399

جلسه شورای گروه فیزیولوژی در تاریخ 1399/5/27 در ساعت 10 با حضور اعضای هیأت علمی گروه برگزار می گردد.

گزارش فرصت مطالعاتي

20 مرداد 1399

گزارش فرصت مطالعاتی خانم فرزانه کیانیان در روز جهارشنبه 1399/5/22 ساعت 10 در تالار دکتر شادان ارائه می گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

4 مرداد 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/5/6 در ساعت 10 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

14 تیر 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/4/16 در ساعت 10:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

8 تیر 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم الهام زاهدی دانشجوي دکتري گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر در روز سه شنبه 1399/4/10 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

7 تیر 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم زینب حمیدی زاد دانشجوي دکتري گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر کدخدایی روز يک شنبه 1399/4/10 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

1 تیر 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/4/3 در ساعت 11 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

28 خرداد 1399

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم مرجان حسینی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز در روز دوشنبه 1399/4/2 ساعت 11 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

10 خرداد 1399

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1399/3/12 در ساعت 11 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

16 اردیبهشت 1399

جلسه دفاع از پايان نامه خانم شیما مهرآبادی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر در روز شنبه 1399/2/20 ساعت 10 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

پیام تسلیت

18 فروردین 1399

جناب آقای شاهمرادی خبر درگذشت پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده محترم از پروردگار متعال خواهانیم.

جلسه دفاع از پروپوزال

30 بهمن 1398

جلسه دفاع از پروپوزال آقای رسول کاویان نژاد دانشجوي دکتري گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کریمیان در روز شنبه 1398/12/3 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

27 بهمن 1398

جلسه دفاع از پروپوزال خانم اعظم علی نقی پور دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده و جناب اقای دکتر ریاحی در روز چهار شنبه 1398/11/30 ساعت 12 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

27 بهمن 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم شیما مهرآبادی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صدر در روز دوشنبه 1398/11/21 ساعت 08:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

14 بهمن 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای محمد حسین قالیباف دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/11/16 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ایمانی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

13 بهمن 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/11/15 در ساعت 13:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

1 بهمن 1398

در اين جلسه خانم رونزا الصفار دانشجوي جديدالورود دکتري گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1398/11/2 ساعت 8:30 پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خود را ارائه مي کنند.

تعداد آیتم ها در هر صفحه