ژورنال کلاب

31 فروردین 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/2/11 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

31 فروردین 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای مهدی حاجی آقایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/2/4 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

برگزاری کارگاه استخراج اسید نوکلئیک، DNA و RNA از خون محیطی و بافت

31 فروردین 1398

کارگاه استخراج اسید نوکلئیک، DNA و RNA از خون محیطی و بافت در تاریخ 28 و 29 فروردین ماه با همکاری شرکت نوراژن در گروه فیزیولوژی برگزار گردید.

ژورنال کلاب

24 فروردین 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای سید عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/1/28 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

گزارش فرصت مطالعاتي

19 فروردین 1398

گزارش فرصت مطالعاتی خانم لیلا غلامی در روز چهارشنبه 1398/1/21 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان ارائه می گردد.

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دکتري گروه فيزيولوژي

19 اسفند 1397

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دکتري گروه فيزيولوژي (آقاي احسان رئيس عبداللهي و خانم ها مرجان حسيني، فرزانه کيانيان، لیلا غلامی، مرجان نیکبخت زاده، خدیجه مراد بیگی) در روز چهارشنبه 1397/12/22 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

18 اسفند 1397

جلسه دفاع از پروپوزال آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز سه شنبه 1397/12/21 ساعت 12 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

18 اسفند 1397

جلسه دفاع از پروپوزال آقای معین مین باشی معینی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر رياحي در روز دو شنبه 1397/12/20 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

12 اسفند 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1397/12/15 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

11 اسفند 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/12/14 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

6 اسفند 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم شیما مهرآبادی دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/12/8 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر ارائه مي گردد.

برگزاری سومین سمینار تعهد حرفه‌ای در خدمات سلامت

4 اسفند 1397

سومین سمینار تعهد حرفه‌ای در خدمات سلامت در روز پنج شنبه 1397/12/2 برگزار گردید.

ژورنال کلاب

28 بهمن 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای احمد فیصل فیض دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1397/12/1 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

27 بهمن 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/11/30 در ساعت 13:30 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

20 بهمن 1397

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سولیل فاطیما راجانی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب اقای دکتر ایمانی و سرکار خانم دکتر فقیهی در روز چهارشنبه 1397/11/24 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

گزارش فرصت مطالعاتی

15 بهمن 1397

گزارش فرصت مطالعاتی خانم پروانه محسنی در روز چهارشنبه 1397/11/24 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان ارائه می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

13 بهمن 1397

جلسه دفاع از پروپوزال آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز سه شنبه 1397/11/16 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

پنجمين نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي

6 بهمن 1397

پنجمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي به ميزباني گروه فیزیولوژی در روز چهارشنبه 1397/11/10 ساعت 8:30 در تالار گیتی برگزار مي گردد. در این جلسه خانم سولیل فاطیما راجانی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی، پایان نامه خود را ارائه می کنند.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

6 بهمن 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/11/9 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

3 بهمن 1397

جلسه دفاع از پايان نامه خانم طناز صالحی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صادقی پور و جناب آقای دکتر صدر در روز دوشنبه 1397/11/8 ساعت 9 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

3 بهمن 1397

جلسه دفاع از پايان نامه آقای هدایت سمندری دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر پرویز و جناب آقای دکتر شعبان زاده در روز یک شنبه 1397/11/7 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

1 بهمن 1397

جلسه پیش دفاع از پایان نامه خانم سولیل فاطیما راجانی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب اقای دکتر ایمانی و سرکار خانم دکتر فقیهی در روز شنبه 1397/11/6 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

ژورنال کلاب

1 بهمن 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای کیوان لریان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1397/11/3 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی ارائه مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

23 دی 1397

جلسه دفاع از پروپوزال آقای فیصل فیض دانشجوي کارشناسی ارشد فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز در روز سه شنبه 1397/11/2 ساعت 10 الي 12 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

29 دی 1397

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای طیب قاسمی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز و جناب آقای دکتر کشاورز در روز دوشنبه 1397/11/1 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

23 دی 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای معین مین باشی دانشجوي کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/10/26 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ریاحی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

23 دی 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/10/25 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

18 دی 1397

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای هدایت سمندری دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز و جناب آقای دکتر شعبان زاده در روز یک شنبه 1397/10/23 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

17 دی 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/10/19 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

10 دی 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم خدیجه مرادبیگی دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/10/12 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر پرویز ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

8 دی 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/10/11 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

5 دی 1397

جلسه دفاع از پروپوزال آقای سید عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز در روز دوشنبه 1397/10/10 ساعت 10 الي 12 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

2 دی 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مرجان نیکبخت زاده دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/10/5 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ریاحی ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

25 آذر 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فرزانه کیانیان دانشجوي دکتری گروه در روز چهارشنبه 1397/9/28 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر صادقی پور ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

25 آذر 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/9/27 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

چهارمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي

18 آذر 1397

چهارمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي به ميزباني گروه فارماکولوژی در روز چهارشنبه 1397/9/21 ساعت 8 الي 10 در تالار گیتی برگزار مي گردد. در این جلسه خانم معصومه نعمتی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی، پایان نامه خود را ارائه می کنند.

جلسه دفاع از پايان نامه

17 آذر 1397

جلسه دفاع از پايان نامه سرکار خانم معصومه نعمتی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر ایمانی در روز شنبه 1397/9/20 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

11 آذر 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/9/13 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

4 آذر 1397

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مرجان حسینی دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1397/9/7 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر پرویز ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

27 آبان 1397

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احسان رئیس عبداللهی دانشجوی PhD در روز چهارشنبه 1397/8/30 ساعت 8:30 به راهنمایی جناب اقای دکتر صادقی پور ارائه می گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

27 آبان 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/8/29 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

21 آبان 1397

اقای رسول کاویان نژاد دانشجوی جدیدالورود دکتری گروه فیزیولوژی در روز چهارشنبه 1397/8/23 ساعت 8:30 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را ارائه می کنند.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

13 آبان 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/8/15 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

7 آبان 1397

جلسه دفاع از پايان نامه سرکار خانم فاطمه ابراهیمی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر در روز یک شنبه 1397/8/13 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

6 آبان 1397

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم گلناز فخریه اصل دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب اقای دکتر ریاحی در روز شنبه 1397/8/12 ساعت 14 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

ژورنال کلاب

6 آبان 1397

خانم علی نقی پور دانشجوی جدیدالورورود دکتری گروه فیزیولوژی در روز چهارشنبه 1397/8/9 ساعت 8:30 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را ارائه می کنند.

ژورنال کلاب

30 مهر 1397

خانم الهام زاهدی دانشجوی جدیدالورود دکتری گروه فیزیولوژی در روز چهارشنبه 1397/8/2 ساعت 8:30 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را ارائه می کنند.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

25 مهر 1397

جلسه پیش دفاع از پایان نامه سرکار خانم طناز صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب اقای دکتر صادقی پور و جناب اقای دکتر صدر در روز سه شنبه 1397/8/1 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

24 مهر 1397

جلسه پيش دفاع از پايان نامه سرکار خانم معصومه نعمتی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر ایمانی در روز یک شنبه 1397/7/29 ساعت 10:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

17 مهر 1397

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1397/7/18 در ساعت 10 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد. در این جلسه همچنین دانشجویان جدید الورود دکتری به اعضای هیات علمی معرفی می گردند.

تعداد آیتم ها در هر صفحه