جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

27 11 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم شیما مهرآبادی دانشجوي دکتری گروه  فيزيولوژي به راهنمايي  جناب آقای دکتر صدر در روز دوشنبه 1398/11/21 ساعت 08:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.


منبع:گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0