انتخاب گروه فیزیولوژی در ارائه کلیپ برتر پژوهشی

انتخاب گروه فیزیولوژی در ارائه کلیپ برتر پژوهشی

2 10 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در دومین همایش روز پژوهش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کلیپ پژوهشی ارائه شده توسط گروه فیزیولوژی به عنوان کلیپ برتر انتخاب شد.

کلیپ پژوهشی گروه فیزیولوژیhttps://sina.tums.ac.ir/mail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=647&_part=2&_mimewarning=1&_embed=1


منبع:گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0