ژورنال کلاب هفتگی

21 اردیبهشت 1400

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم بیتا زندی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1400/2/22 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گرد.

ژورنال کلاب هفتگی

13 اردیبهشت 1400

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم سارا جهلولی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1400/2/15 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی ارائه می گرد.

ژورنال کلاب هفتگی

7 اردیبهشت 1400

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم نیلوفر الوند دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1400/2/8 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه می گرد.

ژورنال کلاب هفتگی

1 اردیبهشت 1400

در اين جلسه خانم ریحانه قاسمی دانشجوي جديدالورود دکتري گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1400/02/1 ساعت 9:00 پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خود را ارائه مي کنند

ژورنال کلاب هفتگی

24 فروردین 1400

در اين جلسه خانم تینا رهجو دانشجوي جديدالورود دکتري گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1400/1/25 ساعت 9:00 پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خود را ارائه مي کنند

ژورنال کلاب هفتگی

18 فروردین 1400

در اين جلسه آقای امید رضا تمتاجی دانشجوي جديدالورود دکتري گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1400/1/18 ساعت 9:00 پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خود را ارائه مي کنند.

جلسه دفاع از پروپوزال

23 اسفند 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم رونزا الصفار دانشجوي بین الملل دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی روز شنبه 1399/12/23 ساعت 13:00 به صورت مجازی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

23 اسفند 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم فاطمه مختاری دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صدر روز شنبه 1399/12/23 ساعت 10:00 به صورت مجازی برگزار می گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

19 اسفند 1399

در اين جلسه آقای مهدی حاجی آقایی دانشجوي جديدالورود دکتري گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1399/12/20 ساعت 9:00 پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خود را ارائه مي کنند.

جلسه دفاع از پروپوزال

18 اسفند 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم وزیری پور دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر فقیهی روز دوشنبه 1399/12/18 ساعت 08:30 به صورت مجازی برگزار می گردد.

جلسه پیش دفاع از پروپزال

16 اسفند 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم بهاره اسدی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و جناب آقای دکتر رخشان روز یک شنبه 1399/12/17 ساعت 08:30 به صورت مجازی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپزال

5 اسفند 1399

جلسه دفاع از پروپوزال خانم تینا کیانفر دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران و سرکار خانم دکتر کدخدایی روز شنبه 1399/12/09 ساعت 08:30 به صورت مجازی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه

21 بهمن 1399

جلسه دفاع از پايان نامه خانم لیلا غلامی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز در روز سه شنبه 1399/11/21 ساعت 14:30 به صورت مجازی برگزار می گردد

پیام تسلیت

18 بهمن 1399

سرکار خانم دکتر فقیهی خبر درگذشت فرزند دلبندتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای سرکار عالی و خانواده محترم از پروردگار متعال خواهانیم.

جلسه دفاع از پایان نامه

8 بهمن 1399

جلسه دفاع از پايان نامه خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر رنجبران در روز چهارشنبه 1399/11/08 ساعت 9 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد

جلسه پیش دفاع از پروپزال

29 دی 1399

جلسه دفاع از پروپوزال آقای محمد حسین قالیباف دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز در روز دوشنبه 1399/10/29 ساعت 10:00 به صورت مجازی برگزار می گردد.

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

22 دی 1399

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی در روز چهارشنبه 1399/10/24 ساعت 10 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب هفتگی

17 دی 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم رونزا الصفار دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/10/17 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی ارائه می گرد

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

17 دی 1399

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم لیلا غلامی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز در روز چهارشنبه 1399/10/17 ساعت 10 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

اولین مراسم مجازی تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی

17 دی 1399

در اولین مراسم تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی از سرکار خانم ستاره عزیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی برای کسب رتبه اول کشوری در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد تقدیر گردید. ضمن تبریک به ایشان از خداوند متعال برای ایشان موفقیت و توفیق روز افزون آرزومندیم.

اولین مراسم مجازی تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی

17 دی 1399

در اولین مراسم تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی از جناب آقای فردین صحتی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی برای کسب رتبه دوم کشوری در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی تقدیر گردید. ضمن تبریک به ایشان از خداوند متعال برای ایشان موفقیت و توفیق روز افزون آرزومندیم.

اولین مراسم مجازی تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی

17 دی 1399

در اولین مراسم تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی از سرکار خانم اعظم علی نقی پور دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی برای کسب رتبه اول در آزمون جامع دکتری تخصصی فیزیولوژی تقدیر گردید. ضمن تبریک به ایشان از خداوند متعال برای ایشان موفقیت و توفیق روز افزون آرزومندیم.

اولین مراسم مجازی تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی

17 دی 1399

در اولین مراسم تقدیر از رتبه های برتر آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پزشکی از جناب آقای آرش عبدی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی برای کسب رتبه اول کشوری در آزمون ورودی دکتری تخصصی فیزیولوژی تقدیر گردید. ضمن تبریک به ایشان از خداوند متعال برای ایشان موفقیت و توفیق روز افزون آرزومندیم.

ژورنال کلاب هفتگی

9 دی 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم بهاره اسدی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/10/10ساعت 9:00 به راهنمایی جناب آقای دکتر رخشان ارائه می گرد.

ژورنال کلاب هفتگی

29 مهر 1399

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط اقای ارش عبدی دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/07/30 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی ارائه می گردد

ترجمه جزوه فیزیولوژی عملی به زبان انگلیسی

20 مهر 1398

جزوه فیزیولوژی عملی به همت اساتید و دانشجویان گروه فیزیولوژی به زبان انگلیسی ترجمه شد.

سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر ایمانی با عنوان The physiological basis of an electrocardiogram

9 اردیبهشت 1398

سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر ایمانی با عنوان The physiological basis of an electrocardiogram در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 ساعت 8:45 در سالن دکتر شادان گروه فیزیولوژی برگزار خواهد شد. از اساتید و دانشجویان گرامی برای شرکت در این سخنرانی دعوت به عمل می آید.

حمایت های مالی در خصوص ارتباط با صنعت

23 اردیبهشت 1397

لینک برخی منابع حمایت های مالی در خصوص ارتباط با صنعت

تعداد آیتم ها در هر صفحه