جلسه دفاع از پروپوزال

12 آذر 1398

جلسه دفاع از پروپوزال آقای مهدی حاج آقایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر رنجبران در روز سه شنبه 1398/9/12 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد

ژورنال کلاب

12 آذر 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای مهدی حاج آقایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/09/13 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

کسب عنوان پژوهشگر برتر توسط خانم فریبا آخوندزاده کارشناس محترم گروه

6 آذر 1398

سرکار خانم فریبا آخوندزاده انتخاب شما را به عنوان پژوهشگر جوان برتر و برنده جایزه (استاد دکتر ناصر گیتی) را در بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی خدمت شما تبریک عرض می نماییم.

جلسه دفاع از پروپوزال

6 آذر 1398

جلسه دفاع از پروپوزال خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر رنجبران در روز دوشنبه 1398/9/4 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

ژورنال کلاب

28 آبان 1398

در اين جلسه خانم طناز پارسازادگان دانشجوي جديدالورود دکتري گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1398/8/29 ساعت 8:30 پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خود را ارائه مي کنند.

جلسه دفاع از پايان نامه

28 آبان 1398

جلسه دفاع از پايان نامه آقای احمد فیصل فیض دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز در روز شنبه 1398/9/2 ساعت 14 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

26 آبان 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/8/28 در ساعت 13:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

20 آبان 1398

جلسه دفاع از پايان نامه آقای عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر کشاورز در روز شنبه 1398/8/25 ساعت 14 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

19 آبان 1398

در اين جلسه آقای فردین صحتی دانشجوي جديدالورود دکتري گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1398/8/22 ساعت 8:30 پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خود را ارائه مي کنند.

جلسه دفاع از پروپوزال

19 آبان 1398

جلسه دفاع از پروپوزال خانم آناهید شفیعی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز چهارشنبه 1398/8/22 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

12 آبان 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/8/14 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

12 آبان 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای معین مین باشی معینی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر ریاحی در روز یک شنبه 1398/8/19 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

12 آبان 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای احمد فیصل فیض دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز در روز شنبه 1398/8/18 ساعت 14 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

ترجمه جزوه فیزیولوژی عملی به زبان انگلیسی

20 مهر 1398

جزوه فیزیولوژی عملی به همت اساتید و دانشجویان گروه فیزیولوژی به زبان انگلیسی ترجمه شد.

ششمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي

20 مهر 1398

ششمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي به ميزباني گروه میکروبیولوژی در روز چهارشنبه 1398/7/24 ساعت 8:30 در تالار حبیبی واقع در ساختمان شماره 7 برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

15 مهر 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم اعظم علی نقی پور دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1398/7/17 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

14 مهر 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/7/16 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

گزارش فرصت مطالعاتي

7 مهر 1398

گزارش فرصت مطالعاتي سرکار خانم دکتر سیفی در روز چهارشنبه 1398/7/10 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

31 شهریور 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/7/2 در ساعت 13 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

30 شهریور 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوي زاده و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز سه شنبه 1398/7/2 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

23 شهریور 1398

جلسه دفاع از پايان نامه آقای کیوان لریان دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر کدخدایی در روز سه شنبه 1398/6/26 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

23 شهریور 1398

جلسه دفاع از پايان نامه آقای آرش عبدی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر کدخدایی و سرکار خانم دکتر سیفی در روز چهارشنبه 1398/6/27 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

10 شهریور 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/6/12 در ساعت 12 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

9 شهریور 1398

جلسه دفاع از پايان نامه خانم پروانه محسنی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صدر در روز سه شنبه 1398/6/12 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

28 مرداد 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای آرش عبدی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر کدخدایی و سرکار خانم دکتر سیفی در روز دوشنبه 1398/6/2 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

19 مرداد 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای کیوان لریان دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر کدخدایی در روز سه شنبه 1398/5/22 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

5 مرداد 1398

جلسه دفاع از پايان نامه آقای احسان رئیس عبداللهی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر صادقی پور و سرکار خانم دکتر نبوی زاده در روز چهارشنبه 1398/5/9 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

1 مرداد 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای سید عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز در روز شنبه 1398/5/5 ساعت 14 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

23 تیر 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/4/25 در ساعت 11:30 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

23 تیر 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم پروانه محسنی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صدر در روز شنبه 1398/4/29 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

گزارش پيشرفت پايان نامه

10 تیر 1398

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه آقای احمد فیصل فیض دانشجوی کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/4/12 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه دفاع از پايان نامه

10 تیر 1398

جلسه دفاع از پایان نامه آقای طیب قاسمی دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی به راهنمایی جناب آقای دکتر پرویز و جناب آقای دکتر کشاورز در روز چهارشنبه 1398/4/12 ساعت 11 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

4 تیر 1398

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای احسان رئیس عبداللهی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صادقی پور و سرکار خانم دکتر نبوي زاده در روز دوشنبه 1398/4/10 ساعت 8 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

گزارش فرصت مطالعاتي

3 تیر 1398

گزارش فرصت مطالعاتي خانم شیما مهرآبادی در روز چهارشنبه 1398/4/5 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان ارائه مي گردد.

گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي

3 تیر 1398

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي در روز چهارشنبه 1398/4/5 ساعت 9 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

2 تیر 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/4/4 در ساعت 12 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

ژورنال کلاب

27 خرداد 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مهلا شواکندی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/3/29 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

ژورنال کلاب

20 خرداد 1398

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم نگین گیوه چیان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/3/22ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

19 خرداد 1398

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/3/21 در ساعت 12 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر ایمانی با عنوان The physiological basis of an electrocardiogram

9 اردیبهشت 1398

سخنرانی به زبان انگلیسی دکتر ایمانی با عنوان The physiological basis of an electrocardiogram در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 ساعت 8:45 در سالن دکتر شادان گروه فیزیولوژی برگزار خواهد شد. از اساتید و دانشجویان گرامی برای شرکت در این سخنرانی دعوت به عمل می آید.

حمایت های مالی در خصوص ارتباط با صنعت

23 اردیبهشت 1397

لینک برخی منابع حمایت های مالی در خصوص ارتباط با صنعت

تعداد آیتم ها در هر صفحه