گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مقارن با تاسیس دانشگاه تهران، به همت مرحوم استاد دكتر عبدالله شيباني در سال 1314 تاسیس گردید و از قدیمی ترین واحدهای علمی – آموزشی کشور می باشد.
بیش از 63 سال سابقه 
13 عضو هیئت علمی 

 
20 مهر 1398
ششمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي
20 مهر 1398
ترجمه جزوه فیزیولوژی عملی به زبان انگلیسی
15 مهر 1398
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم اعظم علی نقی پور دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1398/7/17 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

14 مهر 1398
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي
7 مهر 1398
گزارش فرصت مطالعاتي

گزارش فرصت مطالعاتي

گزارش فرصت مطالعاتي سرکار خانم دکتر سیفی در روز چهارشنبه 1398/7/10 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان ارائه مي گردد.

31 شهریور 1398
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي
30 شهریور 1398
جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوي زاده و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز سه شنبه 1398/7/2 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

23 شهریور 1398
جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه آقای آرش عبدی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر کدخدایی و سرکار خانم دکتر سیفی در روز چهارشنبه 1398/6/27 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

23 شهریور 1398
جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه آقای کیوان لریان دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر کدخدایی در روز سه شنبه 1398/6/26 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

10 شهریور 1398
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي
آرشیو اخبار و مقالات
9 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقاي عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/9 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

2 خرداد 1397
چلسه شورای گروه فیزیولوژی
2 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/2 ساعت 8:30 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.

19 اردیبهشت 1397
جلسه شورای گروه فیزیولوژی
5 اردیبهشت 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای معین مین باشی در تالار دکتر شادان برگزار گردید.

22 فروردین 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای میلاد رحیم پور دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی در ساعت 8:30 برگزاد گردید.

آرشیو رویدادها