گروه فيزيولوژي در سال 1314 به همت مرحوم دكتر عبدالله شيباني تاسيس شد. به اين ترتيب گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران يکي از قديمي‌ترين گروه‌هاي آموزشي دانشگاه و کشور است و به دليل اهميت و جايگاه اين رشته در بافت‌ها، اندام‌ها و دستگا‌ههاي مختلف حياتي بدن، مورد علاقه دانشجويان عزيز به ته در ميان رشته‌هاي علوم پايه پزشکي و تأثير فراگيري آن درشناخت عملكرد صحيويژه دانشجويان پزشکي است.
با بیش از 82 سال سابقه فعالیت
  با داشتن 13 هیات علمی
با 25 دانشجوی تحصیلات تکمیلی
7 اسفند 1396
انتخاب دکتر اصحابی به عنوان پژوهشگر جوان در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی
11 دی 1395
دفاع پايان نامه دكتري تخصصي (Ph.D) خانم مينا رنجبران
15 آذر 1395
دانش آموختگي اولين دانشجوي دكتري تخصصي (Ph.D) بين الملل (از كشور سودان) از گروه فيزيولو‍ژي دانشگاه علوم پزشكي تهران
18 خرداد 1395
ژورنال كلاب هفتگي
18 خرداد 1395
گزارش پيشرفت پايان نامه
3 خرداد 1395
ژورنال كلاب هفتگي گروه فيزيولوژي
19 اردیبهشت 1395
سخنراني جناب آقاي دكتر فرخ شادان
12 اردیبهشت 1395
سخنراني علمي جناب آقاي دكتر امير اردشير عضو هيت علمي گروه داخلي دانشگاه Davis كاليفرنيا
7 اردیبهشت 1395
امتحان ميان ترم دانشجويان دندانپزشكي
7 اردیبهشت 1395
سخنراني جناب آقاي دكتر كشاورز
30 بهمن 1396
جلسه آموزشی