گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مقارن با تاسیس دانشگاه تهران، به همت مرحوم استاد دكتر عبدالله شيباني در سال 1314 تاسیس گردید و از قدیمی ترین واحدهای علمی – آموزشی کشور می باشد.
بیش از 63 سال سابقه 
13 عضو هیئت علمی 

 
25 شهریور 1399
ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم فاطمه پورمیرزایی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/6/26 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران ارائه مي گردد.

17 شهریور 1399
جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اناهید شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز چهارشنبه 1399/6/19 ساعت 13 در تالار دکتر شادان برگزار می گردد.

17 شهریور 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/6/19 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

17 شهریور 1399
جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه آقای مهدی حاجی آقایی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر سیفی و سرکار خانم دکتر رنجبران در روز چهارشنبه 1399/6/19 ساعت 8:30 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

15 شهریور 1399
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي
10 شهریور 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مرجان نیکبخت زاده دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1399/6/12 ساعت 10 به راهنمايي جناب آقاي دکتر ریاحی ارائه مي گردد.

3 شهریور 1399
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم نگین گیوه چیان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/6/5 ساعت 10 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

25 مرداد 1399
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي
20 مرداد 1399
گزارش فرصت مطالعاتي

گزارش فرصت مطالعاتي

گزارش فرصت مطالعاتی خانم فرزانه کیانیان در روز جهارشنبه 1399/5/22 ساعت 10 در تالار دکتر شادان ارائه می گردد.

4 مرداد 1399
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي
آرشیو اخبار و مقالات
9 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقاي عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/9 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

2 خرداد 1397
چلسه شورای گروه فیزیولوژی
2 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/2 ساعت 8:30 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.

19 اردیبهشت 1397
جلسه شورای گروه فیزیولوژی
5 اردیبهشت 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای معین مین باشی در تالار دکتر شادان برگزار گردید.

22 فروردین 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای میلاد رحیم پور دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی در ساعت 8:30 برگزاد گردید.

آرشیو رویدادها