گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مقارن با تاسیس دانشگاه تهران، به همت مرحوم استاد دكتر عبدالله شيباني در سال 1314 تاسیس گردید و از قدیمی ترین واحدهای علمی – آموزشی کشور می باشد.
بیش از 63 سال سابقه 
13 عضو هیئت علمی 

 
4 آذر 1399
ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم اعظم علی نقی پور دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/09/05 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.

26 آبان 1399
ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم الهام زاهدی دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/08/28 ساعت 9:00 به راهنمایی جناب آقای دکتر صدر ارائه می گردد.

17 آبان 1399
ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم زینب حمیدی زاد دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/08/21 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی ارائه می گردد

12 آبان 1399
ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم طناز پارسازگان دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/08/14 ساعت 9:00 به راهنمایی جناب آقای دکتر ایمانی ارائه می گردد.

5 آبان 1399
جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مهلا شواکندی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی در روز دوشنبه 1399/08/06 ساعت 10:30 به صورت مجازی برگزار می گردد.

5 آبان 1399
جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال خانم نگین گیوه چیان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی در روز دوشنبه 1399/08/05 ساعت 8:30 به صورت مجازی برگزار می گردد.

18 فروردین 1400
ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط خانم نرجس السادات عرضی دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/08/07ساعت 9:00 به راهنمایی جناب آقای دکتر کریمیان ارائه می گردد

29 مهر 1399
ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط اقای ارش عبدی دانشجوی دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/07/30 ساعت 9:00 به راهنمایی سرکار خانم دکتر سیفی ارائه می گردد

22 مهر 1399
ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای فردین صحتی دانشجوي دکتری گروه در روز چهارشنبه 1399/07/23ساعت 9:00 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

15 مهر 1399
ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای محمد حسین قالیباف دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1399/07/16 ساعت 9:00 به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز ارائه مي گردد.

آرشیو اخبار و مقالات
9 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقاي عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/9 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

2 خرداد 1397
چلسه شورای گروه فیزیولوژی
2 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/2 ساعت 8:30 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.

19 اردیبهشت 1397
جلسه شورای گروه فیزیولوژی
5 اردیبهشت 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای معین مین باشی در تالار دکتر شادان برگزار گردید.

22 فروردین 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای میلاد رحیم پور دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی در ساعت 8:30 برگزاد گردید.

آرشیو رویدادها