گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مقارن با تاسیس دانشگاه تهران، به همت مرحوم استاد دكتر عبدالله شيباني در سال 1314 تاسیس گردید و از قدیمی ترین واحدهای علمی – آموزشی کشور می باشد.
بیش از 63 سال سابقه 
13 عضو هیئت علمی 

 
24 شهریور 1400
جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه خانم فاطمه مختاری دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صدر در روز شنبه 1400/06/27 ساعت 12 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد

24 شهریور 1400
جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه خانم نگین گیوه چیان دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی و سرکار خانم دکتر کدخدایی در روز شنبه 1400/06/27 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد

22 شهریور 1400
جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه خانم خدیجه مرادبیگی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز در روز سه شنبه 1400/06/23 ساعت 10:00 به صورت مجازی برگزار می گردد

22 شهریور 1400
جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه خانم تینا کیان فر دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران و سرکار خانم دکتر کدخدایی در روز دوشنبه 1400/06/22 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد

22 شهریور 1400
جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده در روز چهارشنبه 1400/06/17 ساعت 10:00 به صورت مجازی برگزار می گردد

14 شهریور 1400
جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم نگین گیوه چیان دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی و سرکار خانم دکتر کدخدایی در روز یکشنبه 1400/06/14 ساعت 10.00 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

14 شهریور 1400
جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم فاطمه مختاری دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر صدر در روز یکشنبه 1400/06/14 ساعت 8.30 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

13 شهریور 1400
جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم تینا کیان فر دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر رنجبران و سرکار خانم دکتر کدخدایی در روز چهارشنبه 1400/06/10 ساعت 10 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

7 شهریور 1400
جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه خانم خدیجه مرادبیگی دانشجوي دکتری گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقای دکتر پرویز در روز یکشنبه 1400/06/07 ساعت 10 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

7 شهریور 1400
جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پیش دفاع از پایان نامه

جلسه پيش دفاع از پايان نامه آقای میلاد رحیم پور دانشجوي کارشناسی ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده در روز دوشنبه 1400/06/01 ساعت 10 به صورت مجازی برگزار مي گردد.

آرشیو اخبار و مقالات
9 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقاي عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/9 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

2 خرداد 1397
چلسه شورای گروه فیزیولوژی
2 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/2 ساعت 8:30 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.

19 اردیبهشت 1397
جلسه شورای گروه فیزیولوژی
5 اردیبهشت 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای معین مین باشی در تالار دکتر شادان برگزار گردید.

22 فروردین 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای میلاد رحیم پور دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی در ساعت 8:30 برگزاد گردید.

آرشیو رویدادها