گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مقارن با تاسیس دانشگاه تهران، به همت مرحوم استاد دكتر عبدالله شيباني در سال 1314 تاسیس گردید و از قدیمی ترین واحدهای علمی – آموزشی کشور می باشد.
بیش از 63 سال سابقه 
13 عضو هیئت علمی 

 
24 دی 1398
 ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم آناهید شفیعی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/10/25 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

22 دی 1398
جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه آقاي احمد مصطفی رحیمی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده و سرکار خانم دکتر اصحابی در روز دوشنبه 1398/10/22 ساعت 10:00 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

16 دی 1398
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم مهلا شواکندی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/10/18 ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر اصحابی ارائه مي گردد.

16 دی 1398
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/10/17 در ساعت 13:00 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

2 دی 1398
انتخاب گروه فیزیولوژی در ارائه کلیپ برتر پژوهشی
1 دی 1398
ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب هفتگی

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقای میلاد رحیم پور دانشجوي ارشد گروه در روز چهارشنبه 1398/10/4ساعت 8:30 به راهنمايي سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه مي گردد.

1 دی 1398
جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي

جلسه شوراي گروه فيزيولوژي در تاريخ 1398/10/3 در ساعت 12:30 با حضور اعضاي هيأت علمي گروه برگزار مي گردد.

27 آذر 1398
جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه

جلسه دفاع از پايان نامه آقای معین مین باشی معینی دانشجوي کارشناسي ارشد گروه فيزيولوژي به راهنمايي جناب آقاي دکتر رياحي در روز شنبه 1398/9/30 ساعت 10 در تالار دکتر شادان برگزار مي گردد.

26 آذر 1398
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط خانم خديجه مرادبيگي دانشجوي دکتري گروه در روز چهارشنبه 1398/09/27 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقاي دکتر پرويز ارائه مي گردد.

18 آذر 1398
هفتمین نشست گروه هاي شش گانه علوم پايه دانشکده پزشکي
آرشیو اخبار و مقالات
9 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب اين هفته گروه فيزيولوژي توسط آقاي عبدالغفور سعیدی دانشجوي کارشناسي ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/9 ساعت 8:30 به راهنمايي جناب آقای دکتر کشاورز ارائه مي گردد.

2 خرداد 1397
چلسه شورای گروه فیزیولوژی
2 خرداد 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب این هفته گروه فیزیولوژی توسط آقای احمد مصطفی رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد در روز چهارشنبه 1397/3/2 ساعت 8:30 به راهنمایی سرکار خانم دکتر نبوی زاده ارائه می گردد.

19 اردیبهشت 1397
جلسه شورای گروه فیزیولوژی
5 اردیبهشت 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای معین مین باشی در تالار دکتر شادان برگزار گردید.

22 فروردین 1397
ژورنال کلاب
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب آقای میلاد رحیم پور دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی در ساعت 8:30 برگزاد گردید.

آرشیو رویدادها