معاونت دانشگاه

رشتة طب فيزيكي و توان بخشي يكي از تخصص های بالینی پزشكي مي¬باشد كه به ارزيابي، تشخيص و درمان اختلالات و بيماريهای سيستم عضلانی اسکلتی (musculoskeletal)و عصبی عضلانی(neuromuscular)پرداخته و همچنين اقدام به ارايه روشهاي مختلف طب توان¬بخشي به بيماران و نيز افراد داراي ناتواني و معلوليت فيزيكي و شناختي در تمام سنين بصورت سرپایی یا بستری جهت ارتقاء کیفیت زندگی می نماید. متخصصان اين رشته با استفاده از روشهاي مختلف شامل انجام الكترودياگنوز(نوار عصب و عضله)، تصویر برداری (سونوگرافی عصبی اسکلتی عضلانی)، تزريق هاي تشخيصي و درماني، روشهاي دارويي، اعمال روشهای طب فیزیکی ، ( تمرین درمانی ، درمانهای دستی، تجویز ارتوز و پروتزهای مناسب ) به ارزیابی، تشخيص و درمان بیماران پرداخته و اقدامات لازم جهت توانبخشی بیماران طرح ریزی می نمایند. ...