بررسی اثر متفورمین بر تولرانس ناشی از مورفین و متادون در مدل in vitro با اثر بر mTOR

بررسی اثر متفورمین بر تولرانس ناشی از مورفین و متادون در مدل in vitro با اثر بر mTOR

28 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی فارماکولوژی
 
عنوان:
بررسی اثر متفورمین بر تولرانس ناشی از مورفین و متادون در مدل in vitro با اثر بر mTOR
 
ارائه دهنده:
سمیرا شیرویی
 
اساتید راهنما:
دکتر احمدرضا دهپور
دکتر موسی صاحبقرانی
                                                                                       استاد مشاور:
دکتر فرشید نوربخش
تاریخ جلسه دفاع:
سه شنبه، 3/7/97، ساعت 15
اتاق شورا گروه فارماکولوژی


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0