بررسی اثر داروی فوراتینیب بر رشد و خاصیت تهاجمی سلولهای کلیومای انسانی در رده های سلولی گلبوبلاستوما  

بررسی اثر داروی فوراتینیب بر رشد و خاصیت تهاجمی سلولهای کلیومای انسانی در رده های سلولی گلبوبلاستوما  

20 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سم شناسی
 
 
تحت عنوان:
 
بررسی اثر داروی فوراتینیب بر رشد و خاصیت تهاجمی سلولهای کلیومای انسانی در رده های سلولی گلبوبلاستوما
 
 
دانشجو:
نرگس خلیلیان
 
استاد راهنما:
دکتر محمود قاضی خوانساری
 
 
چهارشنبه 21 شهریور 1397
ساعت 13:00
اتاق شورای گروه فارماکولوژی


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0