سمينار دانشجويي كارشناسي ارشد سم شناسي

سمينار دانشجويي كارشناسي ارشد سم شناسي

16 12 1394

به نام خدا       جلسه سمينار دانشجوی كارشناسی ارشد سم شناسی     موضوع: Anti-apoptotic function and neuroprotection of rasagiline and selegiline   ارائه دهنده: عادله ملكی   استاد راهنما: جناب آقای دكتر دهپور       ساعت 10 صبح روز دوشنبه 17/12/94 اتاق شورا


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0