سمينار تازه هاي دارو درماني ديابت

سمينار تازه هاي دارو درماني ديابت

21 4 1395

سمينار تازه هاي دارو درماني ديابت با حضور اساتيد برجسته دانشگاه علوم پزشكي تهران و همكاري ساير دانشگاه هاي كشور  در روز سه شنبه 22 تير ماه 1395 در گروه فارماكولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي شود.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0