دكتر شهرام اجتماعي مهر به عنوان مشاور معاون آموزشي دانشگاه منصوب شد

دكتر شهرام اجتماعي مهر به عنوان مشاور معاون آموزشي دانشگاه منصوب شد

3 8 1393

 به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي:  دكتر جليلي معاون آموزشي دانشگاه طي حكمي دكتر شهرام اجتماعي مهر را  عنوان مشاور معاون آموزشي دانشگاه منصوب كردند.در بخشي اين حكم آمده است: جناب‌اقاي دكتر اجتماعي مهر نظر به سوابق ارزشمند علمي  و تجربيات اجرايي ارزنده در مسئوليت هاي مختلف حوزه آموزش به اين سمت منصوب مي شويد.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0