ساخت و مشخصه سازي فرمولاسيون متفورمين نانوليپوزومي حاوي فسفاتيديل سرين و بررسي اثر آن بر درمان اختلال حافظه القایی با استرپتوزوتوسين در موش صحرايي

3 مهر 1397

Quantitative Measurement of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) in Bovine Butter, Using CALUX-Bioassay.

21 شهریور 1397

بررسی اثر داروی فوراتینیب بر رشد و خاصیت تهاجمی سلولهای کلیومای انسانی در رده های سلولی گلبوبلاستوما  

20 شهریور 1397
تعداد آیتم ها در هر صفحه