دفاع پايان نامه دانشجوي PhD فارماكولوژي

دفاع پايان نامه دانشجوي PhD فارماكولوژي

1 9 1393

دفاع پايان نامه آقاي دكتر وحيد نيكويي دانشجوي PhD فارماكولوژي تحت عنوان :" The Role of Cyclooxygenase Enzyme in Atrial Cholinergic Responsiveness in Endotoxemic Rats"  به راهنمايي خانم دكتر بختياريان و  آقاي دكتر شهرام اجتماعي‌مهر  روز چهارشنبه 05/ 09/ 93 ساعت 14 در گروه  فارماكولوژي برگزار مي‌شود.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0