جلسه سمينار دانشجويان مقطع دكتري فارماكولوژي

جلسه سمينار دانشجويان مقطع دكتري فارماكولوژي

14 10 1393

جلسه سمينار دانشجويان مقطع دكتري فارماكولوژي تحت عنوان :‌ Orptetive effect of metformin in cardiac ischemia reperfusion injury استاد راهنما: دكتر دهپور ارائه دهنده: قاسم نژاد گروه فارماكولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران سه شنبه 16 / 10 / 93 ،ساعت 14


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0