جلسه دفاع از پایان نامه عنوان: بررسی اثر سیکلوسپورین A و کلسی نورین تحمل مورفین in vitro

جلسه دفاع از پایان نامه عنوان: بررسی اثر سیکلوسپورین A و کلسی نورین تحمل مورفین in vitro

26 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 

 
 جلسه دفاع از پایان نامه  PhD
 
 
عنوان:
بررسی اثر سیکلوسپورین A و کلسی نورین بر تحمل ناشی از مورفین
 در مدلin vitro
 
 
ارائه دهنده:
اسما راشکی قلعه نو
 
 
اساتید راهنما
دکتر احمدرضا دهپور
دکتر فرحناز جزایری
 
استاد مشاور
دکتر شهرام اجتماعی مهر
 
 
یکشنبه - 30/10/97 - ساعت 13
 


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0