جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي

جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي

2 8 1395

بسمه تعالي   جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي    بررسي اثر سل‍‍‍ژيلين (Selegiline) بر سميت حاد آلومينيوم فسفايد (ALP) در موش صحرايي   استاد راهنما دكتر احمدرضا دهپور   استاد مشاور دكتر ميرجمال حسيني   دانشجو عادله ملكي   چهارشنبه 5/8/95 ساعت 13:30-13 اتاق شورا


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0