جلسه دفاع از پروپوزال دانشجويان مقطع PhD فارماكولوژي

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجويان مقطع PhD فارماكولوژي

28 11 1393

بسمه تعالی     جلسه دفاع از پروپوزال   بررسی پاسخ عروق جدا شده به آگونیست و آنتاگونیست  5-HT1A/1B/1D  و 5-HT2A در موشهای مبتلا به اندوتوکسمیای مزمن                                                                    اساتید راهنما: دکتر اعظم بختیاریان دکتر احمدرضا دهپور     اساتید مشاور: دکتر فرحناز جزایری دکتر علیرضا عبدالهی                                                                    ارائه دهنده: راضیه افشارمقدم                                                          28بهمن 1393, ساعت 13:00 گروه فارماکولوژی, دانشکده پزشکی دانشگاه تهران  


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0