جلسه دفاع از پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhDفارماكولوژي

جلسه دفاع از پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhDفارماكولوژي

9 8 1395

بسمه‌تعالي جلسه دفاع از پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhDفارماكولوژي   عنوان: بررسي ميزان فعاليت mTOR در قلب و تأثير مهار آن در بهبود اختلالات اينوتروپيك قلبي در مدل موش صحرائي سيروتيك القاء شده با CCl4   اساتيد راهنما دکتر احمدرضا دهپور دکتر محمود قاضی خوانساری   اساتيد مشاور دکتر شهرام اجتماعي مهر دکتر مليحه نوبخت   ارائه دهنده سيد سهيل سعيدي ساروي تاريخ: سه شنبه 11/8/1395 ساعت 30/12 محل: گروه فارماكولوژي  


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0