تبريك ارتقای علمي جناب آقاي دكتر احتماعي مهر به مرتبه استادی

تبريك ارتقای علمي جناب آقاي دكتر احتماعي مهر به مرتبه استادی

31 3 1394

افتخار و بالندگی دانشگاه مرهون فعالیت و تلاش ، اساتيدي است كه با یاری خداوند متعال همواره در مسیر تعالی دانشگاه و خردمندی و دانش اندوزی تلاش خستگی ناپذیر دارند . بدينوسيله ارتقای علمي جناب آقاي دكتر احتماعي مهر را به مرتبه استادی صمیمانه تبریك عرض نموده و آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون براي ايشان داریم .هيئت علمي و همكاران گروه فارماكولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0