تاريخ برگزاري امتحان فارماكولوژي كورس مقدمات

تاريخ برگزاري امتحان فارماكولوژي كورس مقدمات

7 7 1395

امتحان فارماكولوژي كورس مقدمات در تاريـخ1  ابان ماه 1395  سـاعت  10:30در سالن شهداي دانشكده پزشـكي برگزار             مي شود.  تعداد سوالات اين آزمون 26سوال مي‌باشد.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0