تاريخ برگزاري امتحان فارماكولوژي بيماري‌هاي قلب

تاريخ برگزاري امتحان فارماكولوژي بيماري‌هاي قلب

30 8 1394

امتحان فارماكولوژي بيماري‌هاي قلب شامل 8 سوال از مباحث داروهاي ضد آريتمي، وازوديلاتورها و داروهاي مؤثر بر هيپرليپيدمي- گليكوزيدهاي قلبي و ساير داروهاي نارسايي هاي قلبي آنژين صدري در تاريخ 10/09/94  ساعت 30/13 در سالن شهداي دانشكده پزشكي برگزار مي شود 


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0