برگزاري جلسة پيش دفاع پروپوزال پايان نامة دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد سم شناسي

برگزاري جلسة پيش دفاع پروپوزال پايان نامة دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد سم شناسي

7 6 1395

جلسة پيش دفاع  پروپوزال پايان نامة دانشجوي مقطع  كارشناسي ارشد سم شناسي تحت عنوان:  بررسي اثر مهار كنندگي مسير سيگنالينگ MET بر رده هاي سلولي گليوما روز دوشنبه 8 شهريور 1395 ساعت 10 صبح برگزار مي شود.


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0