برگزاري جلسة پيش دفاع پايان نامة دانشجوي مقطعPh.D گروه فارماكولوژي

برگزاري جلسة پيش دفاع پايان نامة دانشجوي مقطعPh.D گروه فارماكولوژي

28 7 1393

جلسة پيش دفاع پايان نامة آقاي وحيد نيكويي دانشجوي مقطع PhD گروه  فارماكولوژي تحت عنوان: " The role of cyclooxygenase enzyme in atrial cholinergic responsiveness in endotoxemic rats "   به راهنمائی اساتيد محترم خانم دكتر بختياريان  وآقاي  دكتر اجتماعي مهر روز چهارشنبه  07/08/93 ساعت  -/10 صبح در اتاق شوراي گروه فارماكولوژي برگزار مي‌گردد. 


منبع:گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0